Identyfikator artykułu : 00122545 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jak dodać głośniki i inne urządzenia audio w aplikacji SongPal?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dodawanie głośników i innych urządzeń audio do aplikacji SongPal jest bardzo łatwe. Upewnij się, że na tablecie lub telefonie masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji SongPal, i dodaj urządzenia przez łącze Wi-Fi lub Bluetooth.


Wi-Fi

Najłatwiej jest skorzystać z sieci Wi-Fi. Trzeba się jedynie upewnić, że telefon lub tablet i urządzenia audio należą do tej samej sieci Wi-Fi.

Jeśli tak jest, wszystkie urządzenia powinny automatycznie zostać dodane do aplikacji SongPal.

WAŻNE: Wiele zgodnych urządzeń, takich jak głośniki bezprzewodowe, należy najpierw dodać za pomocą protokołów NFC lub Bluetooth, aby móc je podłączyć do sieci Wi-Fi.

 

Bluetooth

Urządzenia, które obsługują funkcję Bluetooth Low Energy, np. SRS-HG1, SRS-ZR5 i SRS-ZR7, zostaną automatycznie wykryte przez aplikację SongPal.

Dla urządzeń, które nie obsługują funkcji Bluetooth Low Energy, należy wykonać procedurę parowania:

 1. Dotknij symbolu "+" widocznego na ilustracji poniżej:

  SongPal — dodawanie urządzenia
 2. Jeśli urządzenie mobilne obsługuje funkcję NFC, wybierz opcję CONNECT BY NFC (POŁĄCZ PRZEZ NFC). Upewnij się, że urządzenie audio jest włączone i po prostu zetknij znak NFC (N) na urządzeniu audio z czujnikiem na urządzeniu mobilnym.
  W przeciwnym razie wybierz opcję 
  CONNECT MANUALLY THROUGH BLUETOOTH SETTINGS
  (PODŁĄCZ RĘCZNIE PRZEZ USTAWIENIA BLUETOOTH).
  NFC lub Bluetooth

 3. Upewnij się, urządzenie audio jest włączone (ON), i naciśnij przycisk NEXT
  (DALEJ).
  Włączanie

 4. Wybierz przycisk Bluetooth na urządzeniu audio, aby włączyć tryb parowania Bluetooth, i naciśnij przycisk NEXT
  (DALEJ).  
  Parowanie Bluetooth

 5. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym, a następnie wyszukaj i wybierz urządzenie audio.

  Ustawienia Bluetooth

 6. Po kilku chwilach (może to potrwać nawet do minuty) proces parowania zostanie zakończony. Naciśnięcie przycisku DONE (GOTOWE) spowoduje przejście do ekranu Speaker Group & (Grupa głośników), na którym znajduje się nowo dodane urządzenie audio.

  Gotowe

Wystarczy wybrać urządzenie, aby rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie muzyki, tworzenie grup oraz inne czynności!


WAŻNE: Aby funkcja Multi-room/dźwięku bezprzewodowego działała, urządzenia audio:
 • muszą mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe — przed włączeniem tej funkcji sprawdź dostępność aktualizacji.
 • muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej Wi-Fi co telefon lub tablet. Funkcja Multi-room/dźwięku bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez połączenie Bluetooth.