Identyfikator artykułu : 00090101 / Ostatnia modyfikacja : 01.04.2019

Brak dźwięku, gdy telewizor jest podłączony przy użyciu funkcji ARC (zwrotny kanał audio, ang. Audio Return Channel)

  Funkcja zwrotnego kanału audio (ARC) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do amplitunera kina domowego i słuchanie dźwięku z telewizora przez głośniki zestawu kina domowego, a nie głośniki telewizora. Nie wymaga to użycia dodatkowego przewodu połączeniowego.

  Rozwiązanie to jest pomyślane jako pomoc w sytuacji, gdy funkcja ARC nie działa, a zarówno telewizor, jak i zestaw muzyczny obsługują funkcję ARC .

  Upewnij się, że w menu obu urządzeń włączonajest funkcja Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI). Dodatkowo należy sprawdzić, czy używany jest przewód High-Speed HDMI (umożliwiający szybką transmisję) i czy przewód ten jest starannie podłączony do portów HDMI obu urządzeń noszących oznaczenie ARC.

  Sprawdź, jak włączyć funkcję zwrotnego kanału audio (ARC)

  Jeśli w funkcję ARC wyposażony jest tylko jeden produkt, w celu przesyłania dźwięku z telewizora do zestawu muzycznego należy wykonać połączenie zgodnie z poniższym diagramem.

  Obraz

  UWAGI:

  • Jeśli do włączenia funkcji Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI) lub sprawdzenia, czy urządzenie obsługuje funkcję ARC, konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
  • Należy sprawdzić, czy używany jest przewód High-Speed HDMI (umożliwiający szybką transmisję) i czy przewód ten jest starannie podłączony do portów HDMI obu urządzeń noszących oznaczenie ARC.
  • Niektóre telewizory mają wiele wejść HDMI, a funkcja ARC obsługiwana jest przez tylko jedno z tych wejść. W takim przypadku odpowiednie wejście będzie nosić oznaczenie „ARC”.
  • Jeśli jedno z urządzeń nie obsługuje funkcji „HDMI Control” (Sterowanie przez HDMI), nie jest możliwe słuchanie dźwięku przez ARC.

  Zresetuj telewizor i zestaw muzyczny przez odłączenie zasilania. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz telewizor i zestaw muzyczny.
  2. Odłącz przewody zasilające telewizor i zestaw muzyczny oraz przewód HDMI łączący te urządzenia. Po odłączeniu odczekaj mniej więcej minutę.
  3. Z powrotem podłącz przewód HDMI do wejścia ARC HDMI telewizora oraz, w zależności od modelu zestawu muzycznego, wyjścia ARC HDMI na zestawie muzycznym. Niektóre amplitunery wielokanałowe są wyposażone w wejście A i wyjście B, zatem przewód HDMI należy podłączyć do wyjścia HDMI zestawu muzycznego, które nosi oznaczenie ARC.

  Jeśli do wejścia ARC HDMI amplitunera wielokanałowego podłączone są urządzenia zewnętrzne innych producentów, na przykład dekoder kablowy lub satelitarny czy konsola do gier, należy odłączyć te urządzenia, pozostawiając połączenie między telewizorem a zestawem muzycznym (amplitunerem wielokanałowym, listwą głośnikową itp.).

  UWAGA: Urządzenia innych producentów mogą powodować wyłączenie się funkcji Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI) w telewizorze lub urządzeniu audio.

  Aplikacja „Usługi zewnętrznych wejść” w telewizorze Sony z platformą Android TV umożliwia wyczyszczenie danych aplikacji i opróżnienie pamięci cache telewizora.

  Telewizory Sony z platformą Android TV wyprodukowane w 2015 r. (W75C, W80C, W85C, S80C, X80C, X83C, X85C, X90C, X93C i X94C).

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Aplikacje.
  4. Wybierz opcję Aplikacje systemowe.
  5. Wybierz opcję Usługi zewnętrznych wejść.
  6. Wybierz opcję Wyczyść dane, a następnie OK.
  7. Wybierz opcję Opróżnij cache, a następnie OK.