Identyfikator artykułu : 00134297 / Ostatnia modyfikacja : 23.06.2022Drukowanie

Parowanie słuchawek Bluetooth z urządzeniem źródłowym.

  WAŻNE: Przed rozpoczęciem parowania urządzeń upewnij się, czy:

  • smartfon jest umieszczony w odległości nie większej niż 1 m od zestawu słuchawkowego,
  • zestaw słuchawkowy jest wystarczająco naładowany.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli słuchawki Bluetooth są włączone, wyłącz je.
  2. Aktywowanie trybu parowania w słuchawkach Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub przycisk ID SET.
   Obraz

   Kiedy wskaźnik zacznie szybko migać, zwolnij przycisk. Słuchawki Bluetooth przejdą do trybu parowania.
   Obraz

   UWAGI:
   • Przycisk, który należy przytrzymać w celu włączenia trybu parowania, różni się w zależności od używanego produktu, dlatego zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich słuchawek Bluetooth.
   • Po upływie około pięciu minut tryb parowania jest anulowany, a słuchawki Bluetooth wyłączają się. Jeśli podczas wykonywania tej procedury tryb parowania zostanie anulowany, jeszcze raz przejdź do kroku 1.
   • W przypadku pierwszego parowania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy. Słuchawki Bluetooth muszą być w tym czasie wyłączone.
     
  3. Przejdź do obsługi bezprzewodowego urządzenia Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wykonaj procedurę parowania. Sposób obsługi zależy od urządzenia, dlatego zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego bezprzewodowego urządzenia Bluetooth.

   UWAGI:
    
   • Na ekranie bezprzewodowego urządzenia Bluetooth zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń.
   • W niektórych urządzeniach wyświetlenie listy wykrytych urządzeń jest niemożliwe.
   • W zależności od rodzaju urządzenia połączenie Bluetooth może zostać nawiązane automatycznie.
  4. Wybierz numer modelu słuchawek pokazany na wyświetlaczu bezprzewodowego urządzenia Bluetooth. Jeśli numer modelu słuchawek nie jest wyświetlany, powtórz procedurę od kroku 1.

   UWAGI:
   • Jeśli na wyświetlaczu bezprzewodowego urządzenia Bluetooth pojawi się polecenie wprowadzenia kodu, wpisz 0000 (cztery zera). Kod może być również określany jako klucz, kod PIN, numer PIN lub hasło.
   • Jeśli sparowanie nie powiedzie się, zapoznaj się z odpowiedzią na poniższy problem.
    Nie można sparować bezprzewodowych urządzeń Bluetooth.

  UWAGI:

  • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ich ponownego parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:
   • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w toku czynności naprawczych itp.
   • Zestaw słuchawkowy jest już sparowany z ośmioma urządzeniami i chcesz go sparować z kolejnym urządzeniem.

    Zastaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami. Jeśli nowe urządzenie zostanie sparowane po sparowaniu ośmiu urządzeń, urządzenie z najwcześniejszym czasem ostatniego połączenia spośród ośmiu sparowanych urządzeń zostanie zastąpione przez najnowsze sparowane urządzenie.

   • Po usunięciu informacji dotyczących parowania z urządzenia BLUETOOTH.
   • Po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące parowania.

  • Zestaw słuchawkowy można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać w danym momencie tylko z jednego z nich.