Identyfikator artykułu : 00266113 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Jak przywrócić ustawienia fabryczne domowego zestawu muzycznego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem

  Sposób przywracania ustawień fabrycznych domowego zestawu muzycznego zależy od modelu. Sprawdź model zestawu i wybierz odpowiednią procedurę.

  Jeśli posiadany model nie jest wymieniony na liście, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Sony.
  UWAGA: procedurę resetowania znajdziesz w rozdziale Rozwiązywanie problemówPrzewodniku pomocniczym lub Instrukcji obsługi.

  Resetowanie domowego zestawu muzycznego

  UWAGA

  • Do zresetowania zestawu użyj przycisków sterujących na zestawie.
  • Przywrócone zostaną domyślne ustawienia fabryczne wszystkich ustawień zmienionych przez użytkownika.

  CMT-SBT20, CMT-SBT20B

  CMT-SBT40D, CMT-X3CD

  CMT-X5CDB 

  GTK-X1BT

  GTK-XB5

  GTK-XB60, GTK-XB90 

  GTK-XB7

  GTK-XB72

  MHC-V02, MHC-V21, MHC-V21D, MHC-V42D, MHC-V43D, MHC-V71, MHC-V71D, MHC-V72D, MHC-V73D, MHC-V81D, MHC-V82D, MHC-V83D

  MHC-V11

  MHC-V13