Identyfikator artykułu : 00090101 / Ostatnia modyfikacja : 10.07.2023Drukowanie

Brak dźwięku, gdy telewizor jest podłączony przy użyciu funkcji ARC (zwrotny kanał audio, ang. Audio Return Channel)

  Wybieranie ustawień ARC i eARC

  Ten artykuł jest pomyślany jako pomoc w sytuacji, gdy funkcja zwrotnego kanału audio (ARC) lub ulepszonego zwrotnego kanału audio (eARC) nie działa, mimo że telewizor i zestaw muzyczny są zgodne z funkcją ARC.

  1. Jeśli z funkcją ARC/eARC jest zgodne tylko jedno z urządzeń, nie będzie można włączyć funkcji HDMI® ARC/eARC. Aby uzyskać dźwięk z telewizora, trzeba podłączyć zestaw muzyczny przewodem optycznym lub przewodem audio.
  2.  Jeśli do wykonania poszczególnych czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi. 
  3. Urządzenia innych producentów mogą powodować wyłączenie się funkcji Control for HDMI (Sterowanie przez HDMI) lub BRAVIA Sync w telewizorze lub urządzeniu audio. Odłącz wszelkie urządzenia innych producentów, takie jak dekoder kablowy, odbiornik satelitarny lub konsola do gier, i spróbuj wykonać procedurę rozwiązywania problemu, gdy do telewizora podłączony jest tylko zestaw muzyczny.
  4. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora i zestawu muzycznego do najnowszej wersji.
  5. Włącz w obu urządzeniach funkcję Control for HDMI lub BRAVIA Sync.
  6. Jeśli posiadany produkt pozwala na wybór takiego ustawienia, zmień ustawienie opcji ARC/eARC lub TV Audio Input Mode (Tryb wejścia dźwięku z telewizora) na Włącz lub Automat.
  7. Podłącz przewód HDMI High-speed do portu HDMI IN (ARC lub eARC) telewizora i portu HDMI OUT (ARC or eARC) urządzenia audio.

  Jeśli nie rozwiąże to problemu, wykonaj te dodatkowe czynności:

   

  Rozwiązywanie problemów 

  1. Odłącz przewód HDMI od obu urządzeń i podłącz go ponownie.
  2. W telewizorze zmień ustawienie wyjścia głośnika na System audio.
   • Uwaga: Po podłączeniu przewodu zestaw muzyczny nie zacznie automatycznie reprodukować dźwięku.
  3. Naciskaj przycisk INPUT lub TV na zestawie muzycznym, aby przełączyć wejście na TV.
  4. Sprawdź ustawienie opcji OPTICAL/COAXIALSetup (Konfiguracja) → Input Setup (Konfiguracja wejść) → OPTICAL/COAXIAL
   • Jeśli wybrane jest ustawienie NONE (Brak), zmień je na OPT.
  5. Wyłącz telewizor i zestaw muzyczny.
  6. Włącz telewizor, a po nim zestaw muzyczny.
  7. W ustawieniach głośników telewizora zmień ustawienie Cyfrowe wyjście audio na PCM. Jeśli zestaw muzyczny podłączony do telewizora nie obsługuje formatu DTS lub Dolby Digital, to przy odbieraniu pewnych rodzajów programów lub sygnałów wideo może nie reprodukować dźwięku.
    

  Zmień ustawienie „Cyfrowe wyjście audio” na PCM.

  Zmień ustawienie Cyfrowe wyjście audio telewizora z platformą Android TV™ na PCM:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Dźwięk lub Obraz i dźwięk.
  4. Wybierz opcję Wyjście audio.
   • Jeśli nie można wykonać tej czynności, pomiń ją.
  5. Wybierz opcję Cyfrowe wyjście audio i zmień jej ustawienie na PCM.
    

  Wyczyść pamięć podręczną i wykonaj resetowanie

  1. Wyczyść pamięć podręczną i wyczyść dane w urządzeniu z platformą Android TV.
  2. Zresetuj telewizor i zestaw muzyczny przez odłączenie zasilania.
   1. Wyłącz telewizor i zestaw muzyczny.
   2. Odłącz przewody zasilające telewizor i zestaw muzyczny oraz przewód HDMI łączący te urządzenia. Po odłączeniu odczekaj mniej więcej minutę.
   3. Ponownie podłącz przewód HDMI do wejścia HDMI IN (ARC lub eARC) telewizora i portu HDMI OUT (ARC or eARC) zestawu muzycznego.
   4. Podłącz przewody zasilające do telewizora i zestawu muzycznego, po czym włącz oba urządzenia.
    • Włącz telewizor, a po nim zestaw muzyczny.

  Dostępny jest oddzielny artykuł wyjaśniający, jak słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki podłączone do amplitunera lub zestawu kina domowego.