Identyfikator artykułu : 00140995 / Ostatnia modyfikacja : 15.06.2017

Jak zarejestrować smartfon lub tablet do używania z aplikacją TV SideView?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że są spełnione następujące warunki:

 1. W menu aplikacji w smartfonie lub tablecie otwórz aplikację TV SideView.
 2. Wybierz ikonę Devices (Urządzenia). 
 3. Wybierz opcję Add (Dodaj).
 4. Z wyświetlonej listy niezarejestrowanych urządzeń wybierz internetowe urządzenie wideo, które chcesz zarejestrować.

  UWAGI:

  • Jeśli internetowe urządzenie wideo, które ma zostać zarejestrowane, nie występuje na liście, należy sprawdzić, czy jest ono włączone i nadal ma połączenie z tą samą siecią, co smartfon lub tablet.
  • Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie aplikacji TV SideView.
    
 5. Aby zarejestrować internetowe urządzenie wideo, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.