Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano funkcję, dzięki której technologia SensMe™ umożliwia wewnętrzną analizę kanałów:
  • Obecnie możliwa jest analiza źródeł dźwięku, których wcześniejsza analiza poprzez sieć nie przyniosła wyników
  • Obecnie można wskazywać albumy, foldery i utwory, a następnie poddawać analizie ich kanały SensMe™
  • Analiza 5-minutowego materiału trwa standardowo około 12 minut
  • Nieprowadzenie tej aktualizacji spowoduje, że nowe materiały, dodawane od maja 2019 r., nie będą automatycznie dodawane do kanałów SensMe™
 • Rozwiązano problem z pojawianiem się komunikatu "In the process of updating database or communicating with other devices.” (Trwa aktualizowanie bazy danych lub komunikacja i innymi urządzeniami) i brakiem możliwości zakończenia pracy
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie pewnych plików FLAC
Uwaga:
 • Użytkownicy aplikacji „HDD Audio Remote” muszą zainstalować także tę aktualizację
 • Najnowsza wersja aplikacji „HDD Audio Remote” nie obsługuje systemów operacyjnych Android 3 (i wcześniejszych) oraz iOS 8 (lub wcześniejszych)

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę wyjścia sygnału DSD bez konwersji (natywnego) w produktach USB z przetwornikiem C/A
 • Dodano ustawienie maksymalnej głośności (tylko HAP-S1)
 • Poprawiono działanie zestawu HAP, umożliwiając włączenie zasilania poprzez skomunikowanie się z serwerem multimediów w trybie czuwania sieci
 • Możliwość użycia technologii Spotify Connect nawet dla posiadaczy darmowego konta
 • Zmieniono sposób dostępu do serwera Gracenote
  (Uzyskanie dostępu po 01-04-2019 możliwe jest tylko po aktualizacji wewnętrznego oprogramowania do wersji 18777R lub późniejszej)
 • Zapewniono obsługę zmian w serwisie Spotify
 • Zwiększono możliwości podłączania produktów USB z przetwornikiem C/A i poprawiono współpracę z takimi urządzeniami
 • Zwiększono stabilność przy długotrwałym użytkowaniu aplikacji „HDD Audio Remote”
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający przesyłanie plików muzycznych z komputerów z Windows 10 z powodu ustawień komputera
 • Poprawa jakości odtwarzania przy użyciu funkcji wyjścia cyfrowego USB
 • Poprawa łączności z siecią w aplikacjach „HDD Audio Remote” i „HAP Music Transfer”
 • Zwiększenie bezpieczeństwa połączenia
 • Obsługa następujących funkcji:
  • Funkcja serwera multimedialnego
  • Funkcja cyfrowego wyjścia USB (koncentrator USB do podłączenia 1 dysku twardego, 1 napędu CD i 1 przetwornika C/A USB)
  • Operacje wyszukiwania
  • Funkcja stopniowego pogłaśniania/wyciszania
  • W menu Options (Opcje) dodano funkcję „Go to genre/artist/album/folder” (Przejdź do gatunku/wykonawcy/albumu/folderu)
 • Dodano następujące operacje:
  • Umieszczanie utworu w kolejce za obecnie odtwarzanym utworem, umieszczanie utworu w kolejce za ostatnim utworem
  • Usuwanie utworu z kolejki odtwarzania
  • Tworzenie listy odtwarzania z kolejki odtwarzania
  • Usuwanie listy odtwarzania
  • Usuwanie utworu z listy odtwarzania
  • Usuwanie informacji dotyczących odłączonego zewnętrznego dysku twardego

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego 19226R do zestawów HAP-S1 / Z1ES

Wersja pliku

 • Wersja 19226R

Data wydania

 • 18-04-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu systemu HAP-S1 / Z1ES. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer 19226R lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć system HAP-S1 / Z1ES
 2. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] znajdujący się na obudowie systemu HAP-S1 / Z1ES i poczekać, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlone menu główne
 3. Na ekranie Home menu [Menu główne] za pomocą pokrętła Jog Dial wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 4. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą pokrętła Jog Dial wybrać pozycję System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 5. Wybrać pozycję System Information [Informacje systemowe], a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 6. Na wyświetlaczu LCD numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version 19226R" [Wersja oprogramowania: 19226R] - numer wersji 19226R lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Co będzie potrzebne

 • kabel Ethernet konieczny do podłączenia systemu HAP-S1 / Z1ES do Internetu w celu uzyskania przewodowej komunikacji LAN,
 • działające połączenie internetowe

Ważna informacja

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Należy uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia systemu HAP-S1 / Z1ES
 • Nie należy wyłączać systemu HAP-S1 / Z1ES ani odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobierz i zainstaluj

Przygotowanie urządzenia

 1. Podłączyć system HAP-S1 / Z1ES do Internetu przy pomocy kabla Ethernet lub przez Wi-Fi
 2. Włączyć system HAP-S1 / Z1ES

Pobieranie aktualizacji:

 1. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] i poczekać, aż na ekranie LCD zostanie wyświetlone menu startowe
 2. Na ekranie Home menu [Menu główne] za pomocą pokrętła Jog Dial wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 3. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą pokrętła Jog Dial wybrać pozycję Network Update [Aktualizacja sieciowa], a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 4. Na wyświetlaczu LCD wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?]
 5. Wybrać pozycję OK , a następnie pozycję ENTER [Wejdź]
 6. Rozpocznie się pobieranie, a na wyświetlaczu LCD wyświetli się okno pobierania
 7. Po zakończeniu pobierania plików uruchomi się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony ekran aktualizacji
 8. Po zakończeniu aktualizacji system HAP-S1 / Z1ES uruchomi się ponownie. Nie należy korzystać z systemu HAP-S1 / Z1ES ani go wyłączać, zanim procedura aktualizacji nie zostanie zakończona.
 9. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji 19226R, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego systemu HAP-S1 / Z1ES za pomocą połączenia internetowego.

Na wyświetlaczu LCD wyświetli się komunikat Cannot connect to server [Nie można nawiązać połączenia z serwerem].
Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.

 1. W przypadku przewodowego połączenia LAN należy sprawdzić, czy kabel LAN jest podłączony
 2. W obszarze ustawień sieciowych należy sprawdzić, czy system HAP-S1 / Z1ES ma własny adres IP
 3. Ponownie przeprowadzić aktualizację

Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Włączyć system HAP-S1 / Z1ES i ponownie rozpocząć aktualizację.

Proces pobierania (krok 6 procedury "Pobieranie aktualizacji" opisanej powyżej) trwa już ponad 60 minut i jeszcze się nie zakończył.
Anulować aktualizację i sprawdzić połączenie sieciowe.

Proces aktualizacji (krok 7 procedury "Pobieranie aktualizacji" opisanej powyżej) trwa już ponad 60 minut i jeszcze się nie zakończył.

 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut
 2. Włączyć system HAP-S1 / Z1ES
 3. Ponownie przeprowadzić aktualizację

Proces aktualizacji bazy danych został przerwany i został zgłoszony komunikat błędu.
Wyłączyć, a następnie włączyć ponownie system HAP-S1 / Z1ES. Proces aktualizacji bazy danych rozpocznie się ponownie.