Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: HAP music transfer 1.3.0 dla systemu HAP
 • Data wydania:24-11-2015
 • Czy muszę pobierać ten program? Aby przesyłanie plików zapisanych w komputerze na dysk odtwarzacza audio w wysokiej rozdzielczości było możliwe, należy zainstalować program HAP Music Transfer.
  Zalety programu
  • Przyciski „Explorer HAP” (Explorer HAP) i „Help” (Pomoc) zostały dodane do konsoli Setup (Konfiguracja)
  • Ułatwia przesyłanie danych do urządzenia

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Pro
 • Uwaga: Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Sprzęt komputerowy

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z następującym sprzętem:
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa

Pobieranie

Pobieranie programu HAP Music Transfer:
 1. Zalogować się jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem "Windows needs your permission to continue" [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej. Następnie należy wykonać poniższe czynności
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku HAPMusicTransfer_13009060.exe
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga: W przypadku systemu Windows 8 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane]

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program HAP Music Transfer.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknąć plik instalacyjny HAPMusicTransfer_13009060.exe zapisany na komputerze. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany
 3. Gdy wyświetli się okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć przycisk Yes [Tak] lub Continue [Kontynuuj]
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

  Kliknij, aby powiększyć
 5. Kliknąć przycisk Next [Dalej], aby uruchomić kreatora instalacji.

  Kliknij, aby powiększyć
 6. Zapoznać się z warunkami korzystania i nacisnąć przycisk Next [Dalej]. Na ekranie instalacji wybrać opcję Complete [Pełna], a następnie nacisnąć przycisk Next [Dalej].

  Kliknij, aby powiększyć
 7. Kliknąć przycisk Install [Zainstaluj], aby rozpocząć instalację.

  Kliknij, aby powiększyć
 8. Rozpocznie się instalacja programu. Należy poczekać na zakończenie instalacji. Postęp procesu można sprawdzać w wyświetlonym oknie.

  Kliknij, aby powiększyć
 9. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ], aby zamknąć program instalacyjny. Po wybraniu opcji Yes, I want to launch HAP Music Transfer now [Tak, uruchom teraz program HAP Music Transfer] program HAP Music Transfer zostanie uruchomiony od razu po zamknięciu instalatora.

  Kliknij, aby powiększyć