Identyfikator artykułu : 00275693 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak zmienić język pisania podczas wprowadzania tekstu?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Pisząc teksty, na przykład SMS-y i maile, można używać więcej niż jednego języka, na przykład japońskiego, chińskiego, hindi lub tamilskiego. W tym celu trzeba najpierw dodać języki. Po dodaniu języków można je zmieniać podczas korzystania z klawiatury.

  Jak dodać język pisania na potrzeby wprowadzania tekstu

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Klawiatura ekranowa > Gboard > Języki > Wszystkie języki.

  2. Odszukaj i stuknij język, którą chcesz dodać.

  3. Przesuwając palcem w lewo lub w prawo odszukaj układ klawiatury, którego chcesz używać w nowym języku. Stuknij ten układ.

  Jak zmienić język podczas wprowadzania tekstu

  1. Otwórz klawiaturę ekranową, aby zacząć wprowadzać tekst.

  2. Stuknij i przytrzymaj spację, aby zmienić język wprowadzania.