Identyfikator artykułu : 00243277 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Dlaczego po aktualizacji oprogramowania telefon działa wolno? (Android 9.0, 10)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli po aktualizacji oprogramowania urządzenie działa wolniej, na przykład przy poruszaniu się po menu lub uruchamianiu aplikacji, wypróbuj poniższe rozwiązania. Są one uszeregowane od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

  Odczekaj dwa dni i zobacz, czy sytuacja uległa poprawie

  Po wykonaniu aktualizacji systemu Android stabilizowanie się oprogramowania może zająć do dwóch dni Przez jakiś czas w tle będą działać pewne procesy rozpoczęte przez aktualizację, na przykład:

  • Indeksowanie plików.
  • Aktualizowanie fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Aplikacje są aktualizowane, gdy nowo zaktualizowane urządzenie zostanie pierwszy raz włączone i połączone z Internetem.

  Procesy działające w tle intensywnie wykorzystują procesor, co sprawia, że przez dzień czy dwa urządzenie zdaje się pracować powoli. Jest to normalne zachowanie podczas indeksowania i aktualizowania aplikacji.

  Uruchom ponownie urządzenie

  Jeśli pomimo upływu dwóch dni od aktualizacji urządzenie nadal działa powoli, uruchom je ponownie i sprawdź, czy poprawi to wydajność.

  Przywróć ustawienia fabryczne

  Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia, a następnie przywróć ustawienia fabryczne. Szczegółowy opis przywracania ustawień fabrycznych urządzenia jest zamieszczony na dalszej części tej strony.

  Uwaga!

  • Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich danych z wewnętrznej pamięci. Nie zostanie usunięta zawartość karty SD. Osobiste dane przechowywane w urządzeniu, takie jak kontakty i pliki multimedialne, należy zapisać w kopii zapasowej na karcie SD lub w usłudze kopii zapasowych w chmurze (na koncie online). Można także utworzyć kopię zapasową na komputerze, używając programu komputerowego Xperia Companion.
  • Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie należy przerywać procedury przywracania ustawień fabrycznych.

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci. Możesz skorzystać na przykład z karty pamięci SD lub z usługi kopii zapasowych w chmurze (na koncie online). Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, należy wyłączyć szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień.
  2. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaSystemZaawansowaneZresetuj opcjeWykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)RESETUJ TELEFON.
  3. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  4. Aby potwierdzić, stuknij opcję WYMAŻ WSZYSTKO.

  Wykonaj naprawę oprogramowania

  Jeśli nie masz aktualnej kopii zapasowej, utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie. Szczegółowa procedura naprawy oprogramowania jest zamieszczona na dalszej części tej strony.

  Wykonywanie naprawy oprogramowania

  1. Przypomnij sobie lub odszukaj nazwę użytkownika konta Google i hasło. Do uruchomienia urządzenia Xperia po naprawie oprogramowania może być konieczne jego odblokowanie. Zależy to od ustawień zabezpieczeń urządzenia Xperia. Wskazówka: jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika konta Google i hasła, możesz spróbować je odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google.
  2. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go i zainstaluj.
  3. Uruchom program Xperia Companion.
  4. W oknie Zarządzanie urządzeniem Xperia kliknij opcję Naprawa oprogramowania.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Sformatuj kartę pamięci (kartę SD)

  Spróbuj sformatować kartę pamięci. Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich plików i folderów, w tym wszelkich uszkodzonych plików i pozostałości danych. Szczegółowy opis formatowania karty pamięci jest zamieszczony na dalszej części tej strony.

  Uwaga! Przed sformatowaniem karty pamięci należy utworzyć kopię zapasową wszelkich ważnych danych. Do przeniesienia danych z karty pamięci do komputera można użyć menedżera plików.

  Aby sformatować kartę pamięci

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaPamięć wewnętrzna.
  2. Stuknij opcję Karta SD → ikonę menu (trzy pionowe kropki), po czym stuknij opcje Ustawienia pamięciFormatujSFORMATUJ KARTĘ SD.