Identyfikator artykułu : 00264041 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Dlaczego potrząsany telefon komórkowy grzechocze?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli potrząsasz telefonem komórkowym lub stukasz jego róg, może być słyszalny grzechot wewnętrznych podzespołów. Jest to normalne i nie świadczy o obluzowaniu czegokolwiek wewnątrz telefonu, chyba że został on upuszczony, rzucony lub nieprawidłowo użyty.