Identyfikator artykułu : SX365573 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2018Drukowanie

Jak wybudzić konsolę PS4 i użyć aplikacji PS4 Remote Play?

  Lista kontrolna

  Przez przystąpieniem do używania aplikacji PS4 Remote Play z konsolą PS4™ należy wykonać kilka czynności. Poniżej zamieszczono podsumowanie tych czynności:

  1. Sprawdź, czy ze sklepu internetowego Google Play™ została pobrana i zainstalowana w urządzeniu Xperia™ najnowsza wersja aplikacji PS4 Remote Play. Aplikacja ta może nie być dostępna w niektórych krajach, a niektóre sieci i niektórzy usługodawcy mogą jej nie obsługiwać.
  2. Sprawdź, czy konsola PS4™ została już powiązana z urządzeniem Xperia™ za pomocą aplikacji PS4 Remote Play.
  3. Sprawdź, czy konsola PS4™ znajduje się w trybie gotowości oraz czy funkcja „dostępność w trybie gotowości” jest włączona.
  4. Otwórz aplikację PS4 Remote Play w urządzeniu Xperia™. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane, konsola PS4™ powinna wybudzić się automatycznie.
  5. Uruchom żądaną grę.

  Następujące instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat wykonywania wymienionych wyżej procedur.

  Jak włączyć funkcję „dostępność w trybie gotowości” w konsoli PS4™

  1. Sprawdź, czy konsola PS4™ została powiązana z urządzeniem Xperia™ za pomocą aplikacji PS4 Remote Play.
  2. Konsola PS4™: Wybierz opcje Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie gotowości > Zezwól na włączanie konsoli PS4 z sieci.

  Jak otworzyć aplikację PS4 Remote Play

  • Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje, a następnie znajdź i stuknij pozycję PS4 Remote Play.
   lub
  • Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje, a następnie znajdź i stuknij pozycje PlayStation > Połącz z PS4 > PS4 Remote Play.

  Jak uruchomić grę

  1. Sprawdź, czy konsola PS4™ i urządzenie Xperia™ z aplikacją PS4 Remote Play zostały powiązane i są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®.
  2. Sprawdź, czy do urządzenia Xperia™ jest podłączony kontroler DUALSHOCK™4.
  3. O ile to możliwe, podłącz kontroler DUALSHOCK™4 i urządzenie Xperia™ do uchwytu na kontroler gier.
  4. Jeśli zakupiona gra została dostarczona na dysku, włóż dysk do konsoli PS4™.
  5. Urządzenie Xperia™: Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje, a następnie znajdź i stuknij pozycję PS4 Remote Play.
  6. Wybierz grę, w którą chcesz zagrać.

  Uwaga! Można grać w dowolną grę zainstalowaną na konsoli PS4™, którą zakupiono w wersji do pobrania.