Identyfikator artykułu : SX355973 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2015

Dlaczego nie mogę zmienić typu blokady ekranu?

    Jeśli w urządzeniu Xperia™ jest używane konto Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), ustawienia zabezpieczeń konta EAS mogą ograniczać dostępne typy blokady ekranu do kodu PIN i hasła. Dzieje się tak, gdy administrator sieci określił typ blokady ekranu dla wszystkich kont EAS w organizacji.

    Skontaktuj się z administratorem sieci w swojej firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie wprowadzono zasady bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.