Identyfikator artykułu : SX354073 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2018

Co to jest prosty ekran główny i jak go używać?

  Prosty ekran główny to alternatywna, uproszczona postać ekranu głównego, na której są wyświetlane najczęściej używane aplikacje. Prosty ekran główny udostępnia funkcję szybkiego wybierania, używa powiększonej czcionki i wyświetla ikony fabrycznie zainstalowanych aplikacji, takich jak Kontakty, Wiadomości i Kalendarz. Podobnie jak na zwykłym ekranie głównym, na prostym ekranie głównym można modyfikować, personalizować i rozmieszczać aplikacje.

  Jak włączyć prosty ekran główny

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Ekran główny > Prosty ekran główny.
  3. Stuknij pozycję OK.

  Jak przełączyć na standardowy ekran główny

  1. Na prostym ekranie głównym stuknij pozycje Ustawienia > Wyłącz prosty ekran główny > OK.
  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit Wybierz aplikację ekranu głównego stuknij pozycje Ekran główny Xperia™ > Zawsze.

  Jak spersonalizować układ prostego ekranu głównego

  1. Na prostym ekranie głównym stuknij pozycje Ustawienia > Dostosuj ekran główny lub Ustawienia > Wyświetlacz > Dostosuj ekran główny
  2. Wybierz jedną z opcji.

  Jak skonfigurować funkcję szybkiego wybierania na prostym ekranie głównym

  1. Stuknij dostępną ikonę szybkiego wybierania, a następnie stuknij pozycję OK.
  2. Znajdź i stuknij kontakt.

  Jak usunąć kontakt z listy szybkiego wybierania

  1. Stuknij ikonę szybkiego wybierania odpowiedniego kontaktu.
  2. Stuknij pozycje Menu > Usuń wpis.
  3. Stuknij pozycję OK.