Identyfikator artykułu : SX266273 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2018

Jak ustawić tapetę rozmowy w aplikacji Wiadomości?

  Jak ustawić tapetę rozmowy w aplikacji Wiadomości

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
  3. Wybierz rozmowę.
  4. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Tapeta rozmowy.
  5. Wybierz jedną z opcji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.