Identyfikator artykułu : SX163873 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2022Drukowanie

Wyświetlacz w urządzeniu jest uszkodzony

    • Jeśli wyświetlacz urządzenia jest pęknięty, skontaktuj się z Centrum obsługi telefonicznej Sony Mobile, aby uzyskać wskazówki i instrukcje. Gwarancja zazwyczaj nie obejmuje pęknięć wyświetlacza, jednak możemy pomóc użytkownikom w rozwiązaniu takiego problemu. Technik serwisu dokona oględzin uszkodzonego urządzenia i ustali, czy naprawę można wykonać w ramach gwarancji. Znajdź lokalne centrum obsługi telefonicznej: http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/
    • Należy pamiętać o trzecim warunku ograniczonej gwarancji na urządzenie: 3. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia wynikłych z normalnego zużycia oraz nieprawidłowego korzystania, w tym, ale nie tylko, używania w sposób inny niż normalny i typowy, zgodny z instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji i zmian konstrukcyjnych, działania siły wyższej oraz ilości cieczy przekraczającej dozwolony poziom.
    • Przed oddaniem urządzenia do serwisu należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych, aby uniknąć ich utraty. Dane w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas naprawy. Zwracamy również uwagę, że firma Sony Mobile nie odpowiada za aplikacje innych producentów używane do tworzenia kopii zapasowych.