Identyfikator artykułu : SX150473 / Ostatnia modyfikacja : 01.04.2020Drukowanie

Jak odblokować moduł ładujący rozruchu w urządzeniach Xperia?

    Chcielibyśmy poinformować, że mocno sugerujemy, aby typowi użytkownicy nie używali Bootloader, ponieważ nie jest to konieczne i może wykluczyć gwarancję telefonu i i takie procedury powinny być wykonywane tylko przez zaawansowanych użytkowników. Oprogramowanie, które przychodzi wraz z urządzeniem jest rygorystycznie testowane i przeznaczone dla wszystkich użytkowników niezależnie od ich poziomu zaawansowania. Użytkownicy, którzy nie są dobrze zaznajomieni z ryzykiem, jakie wiąże się z odblokowaniem Bootloadera, nie powinni wykonywać tej procedury.

    Aby uzyskać więcej informacji o ryzyku oraz o zagadnieniach technicznych związanych z odblokowaniem Bootloadera w urządzeniu Xperia™, przejdź do strony internetowej developer.sonymobile.com/unlockbootloader/.

    Uwaga! Niektórzy operatorzy sieci uniemożliwiają użytkownikom odblokowywanie Bootloader.

    Aby odblokować Bootloader