Identyfikator artykułu : SX078873 / Ostatnia modyfikacja : 29.02.2016

Nie mogę odblokować ekranu (Android 4.4 lub starszy)

  Ekran można zresetować na kilka sposobów. Dostępne metody są zależne od typu blokady ekranu i wersji systemu Android™, która działa na urządzeniu Xperia™. Niektóre metody, na przykład te korzystające z usługi my Xperia lub Menedżer urządzeń Android™, wymagają, aby usługa była już włączona na urządzeniu i aby dostępne było połączenie z Internetem. Ilość zawartości, która zostanie zachowana po procedurze resetowania, zależy od wybranej metody resetowania i jest wymieniona poniżej w kolejności malejącej, począwszy od metody pozwalającej zachować największą ilość zawartości:

  A. Tylko wzór odblokowania ekranu: używanie pytania zabezpieczającego Google™ do resetowania wzoru odblokowania ekranu (dotyczy systemu Android 2.1, 2.3, 4.0 lub 4.1) – cała zawartość urządzenia Xperia™ jest zachowywana po odblokowaniu urządzenia.

  B. Tylko wzór odblokowania ekranu: używanie podstawowego konta Google™ do resetowania wzoru ekranu (dotyczy systemu Android 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4) – cała zawartość urządzenia Xperia™ jest zachowywana po odblokowaniu urządzenia.

  C. Używanie usługi my Xperia do resetowania blokady ekranu (dotyczy systemu Android 4.2, 4.3 lub 4.4) – cała zawartość urządzenia Xperia™ jest zachowywana po zresetowaniu blokady ekranu urządzenia.

  D. Używanie usługi Menedżer urządzeń Android™ do resetowania urządzenia Xperia™ (dotyczy systemu Android 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4) – możliwe jest tylko przeprowadzenie resetowania, które spowoduje usunięcie całej zawartości pamięci wewnętrznej i zewnętrznej karty SD urządzenia Xperia™. W niektórych przypadkach zawartość karty SD może nie zostać usunięta.

  E. Używanie funkcji Naprawa telefonu/tabletu do resetowania urządzenia Xperia™ (dotyczy systemu Android 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4) – możliwe jest tylko przeprowadzenie resetowania, które spowoduje usunięcie całej zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia Xperia™. Nie jest zachowywana jakakolwiek zawartość urządzenia Xperia™. Zawartość zewnętrznej karty SD nie jest usuwana.

  A. Używanie pytania zabezpieczającego Google™ do resetowania wzoru odblokowania ekranu

  Ta metoda resetowania jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android™ 2.1, 2.3, 4.0 lub 4.1. Aby zresetować wzór odblokowania ekranu za pomocą pytania zabezpieczającego Google™, konieczne jest aktywne połączenie z Internetem (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej) na urządzeniu.

  Android 2.3, 4.0 lub 4.1

  Jak odblokować urządzenie przy użyciu pytania zabezpieczającego Google™

  1. Po wielu nieudanych próbach odblokowania urządzenia stuknij pozycję Nie pamiętasz wzoru.
  2. Stuknij pozycję Odpowiedz na pytanie.
  3. Wpisz odpowiedź, a następnie stuknij pozycję Odblokuj.
  4. Stuknij pozycję Tak, jeśli chcesz utworzyć nowy wzór odblokowania, lub pozycję Nie, jeśli nie chcesz używać blokady ekranu.

  Android 2.1

  Jak zresetować wzór odblokowania ekranu przy użyciu pytania zabezpieczającego Google™

  1. Po pięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnego wzoru odblokowania odczekaj 30 sekund, a następnie stuknij pozycję Nie pamiętasz wzoru.
  2. Wprowadź pytanie zabezpieczające.
  3. Narysuj nowy wzór odblokowania, a następnie stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Narysuj nowy wzór odblokowania ponownie i stuknij pozycję Kontynuuj.

  B. Używanie podstawowego konta Google™ do odblokowania wzoru ekranu

  Ta metoda resetowania jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android™ 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 lub 4.4. Jeśli pięciokrotnie lub dziesięciokrotnie pod rząd wprowadzisz niepoprawny wzór odblokowania, urządzenie zostanie zablokowane. Możesz zresetować wzór odblokowania przy użyciu podstawowego konta Google™. Aby zresetować wzór odblokowania ekranu za pomocą informacji o koncie Google™ zsynchronizowanym z urządzeniem, konieczne jest aktywne połączenie z Internetem (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej) na urządzeniu.

  Android™ 4.4

  Jak zresetować wzór odblokowania ekranu

  1. Po pięciokrotnym lub dziesięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnego wzoru odblokowania stuknij pozycję Nie pamiętasz wzoru.
  2. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do podstawowego konta Google™ .

  Android™ 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 lub 4.3

  Jak zresetować wzór odblokowania ekranu

  1. Po pięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnego wzoru odblokowania odczekaj 30 sekund, a następnie stuknij pozycję Nie pamiętasz wzoru.
  2. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do podstawowego konta Google™ .
  3. Narysuj nowy wzór odblokowania, a następnie stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Narysuj nowy wzór odblokowania ponownie i stuknij pozycję Kontynuuj.

  Android™ 2.1

  Jak zresetować wzór odblokowania ekranu

  1. Po pięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnego wzoru odblokowania odczekaj 30 sekund, a następnie stuknij pozycję Nie pamiętasz wzoru.
  2. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do podstawowego konta Google™ .
  3. Narysuj nowy wzór odblokowania, a następnie stuknij pozycję Kontynuuj.
  4. Narysuj nowy wzór odblokowania ponownie i stuknij pozycję Kontynuuj.

  C. Używanie usługi my Xperia do resetowania blokady ekranu

  Ta metoda wymaga, aby wcześniej została włączona usługa my Xperia na urządzeniu Xperia™. Ponadto na urządzeniu Xperia™ musi działać aktywne połączenie z Internetem (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej). Ta metoda jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android™ 4.2, 4.3 lub 4.4.

  Uwaga! Ważna informacja w przypadku używania urządzenia Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 lub Xperia™ C4 Dual. Przed zresetowaniem blokady ekranu upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie Xperia™ może zostać zablokowane po zresetowaniu blokady ekranu. W takim przypadku konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, aby możliwe było użycie urządzenia. Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, nie możesz samodzielnie odblokować urządzenia. Możesz jednak odzyskać nazwę użytkownika i hasło do konta Google™ przy użyciu strony odzyskiwania konta Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=pl. Jeśli nadal nie możesz ponownie aktywować urządzenia, skontaktuj się z nami.

  Android™ 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak zresetować blokadę ekranu przy użyciu usługi my Xperia

  1. Z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, na przykład komputera, przejdź na stronę myxperia.sonymobile.com.
  2. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Google™ lub konta Sony Entertainment Network, które zostało skonfigurowane na urządzeniu.
  3. Kliknij obraz przedstawiający Twoje urządzenie Xperia™ w obszarze Twoje urządzenia.
  4. Wybierz pozycję Zablokuj lub Zmień kod PIN, aby zastąpić bieżącą blokadę ekranu nowym kodem PIN.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie udostępnianymi przez usługę my Xperia.

  D. Używanie usługi Menedżer urządzeń Android do resetowania urządzenia Xperia™

  Ta metoda wymaga, aby wcześniej została włączona usługa Menedżer urządzeń Android na urządzeniu Xperia™. Ponadto na urządzeniu Xperia™ musi działać aktywne połączenie z Internetem (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej). Wybranie tej metody oznacza przeprowadzenie pełnego przywracania ustawień fabrycznych. Cała zawartość urządzenia Xperia™ zostanie usunięta. W niektórych przypadkach zawartość karty SD może nie zostać usunięta podczas resetowania przez usługę Menedżer urządzeń Android.

  Jeśli karta SD nie jest zaszyfrowana, można ją wyciągnąć przed przeprowadzeniem resetowania, aby jej zawartość nie została usunięta. Jeśli jednak używasz urządzenia Xperia™ w środowisku firmowym, dział informatyczny mógł wymusić szyfrowanie kardy SD w urządzeniu. W takim przypadku zawartość karty SD jest usuwana lub staje się niemożliwa do odczytania po przeprowadzeniu resetowania, nawet jeśli wcześniej ją wyciągniesz.

  Uwaga! Ważna informacja w przypadku używania urządzenia Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 lub Xperia™ C4 Dual. Przed zresetowaniem urządzenia upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie Xperia™ może zostać zablokowane po zresetowaniu. W takim przypadku konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, aby możliwe było użycie urządzenia. Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, nie możesz samodzielnie odblokować urządzenia. Możesz jednak odzyskać nazwę użytkownika i hasło do konta Google™ przy użyciu strony odzyskiwania konta Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=pl. Jeśli nadal nie możesz ponownie aktywować urządzenia, skontaktuj się z nami.

  Jak zresetować urządzenie Xperia™ przy użyciu usługi Menedżer urządzeń Android

  1. Jeśli karta SD nie jest zaszyfrowana ani używana w środowisku firmowym, wyciągnij ją przed przeprowadzeniem resetowania. Przed wyjęciem karty SD wyłącz urządzenie Xperia™. Po wyjęciu karty SD ponownie włącz urządzenie.
  2. W przeglądarce na komputerze lub urządzeniu przenośnym przejdź do strony www.google.com/android/devicemanager.
  3. Zaloguj się do konta Google, które zostało wcześniej dodane do urządzenia.
  4. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie, wybierz strzałkę obok nazwy urządzenia, które jest zablokowane.
  5. Wybierz pozycję Wymaż. Ta operacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych, na przykład aplikacji, zdjęć i plików muzycznych. Gdy zawartość urządzenia zostanie usunięta, usługa Menedżer urządzeń Android nie będzie już działać na urządzeniu.
  6. Po zdalnym usunięciu zawartości urządzenia możesz ponownie skonfigurować na urządzeniu konto Google i nową blokadę ekranu.

  E. Używanie funkcji Napraw telefon do resetowania blokady ekranu

  Blokadę ekranu można zresetować, używając funkcji Naprawa telefonu/tabletu w aplikacji PC Companion (dotyczy komputerów z systemem Windows®) lub aplikacji Sony Bridge for Mac (dotyczy komputerów Apple® Mac®).

  Uwaga! Funkcja Naprawa telefonu/tabletu powoduje wymianę oprogramowania na urządzeniu. Wszystkie dane osobiste zapisane na urządzeniu zostaną utracone. Zawartość zewnętrznej karty SD nie jest usuwana. Przed naprawą oprogramowania bateria urządzenia Xperia™ musi być naładowana co najmniej do poziomu 80%.

  Uwaga! Ważna informacja w przypadku używania urządzenia Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 lub Xperia™ C4 Dual. Przed użyciem funkcji Naprawa telefonu/tabletu upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie Xperia™ może zostać zablokowane po procedurze naprawy. W takim przypadku konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, aby możliwe było użycie urządzenia. Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, nie możesz samodzielnie odblokować urządzenia. Możesz jednak odzyskać nazwę użytkownika i hasło do konta Google™ przy użyciu strony odzyskiwania konta Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=pl. Jeśli nadal nie możesz ponownie aktywować urządzenia, skontaktuj się z nami.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu PC Companion

  1. Jeśli program PC Companion nie jest jeszcze zainstalowany, pobierz go ze strony www.sonymobile.com/pl/tools/pc-companion/ i zainstaluj na komputerze z systemem Windows®.
  2. Komputer: Uruchom program PC Companion.
  3. W obszarze Strefa pomocy kliknij pozycję Uruchom
  4. W obszarze Aktualizacja oprogramowania telefonu/tabletu kliknij pozycję Uruchom, a następnie kliknij pozycję Naprawa telefonu/tabletu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Bridge for Mac

  1. Jeśli program Bridge for Mac nie jest jeszcze zainstalowany, pobierz go ze strony www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ i zainstaluj na komputerze Mac®.
  2. Komputer: Uruchom program Sony Bridge for Mac.
  3. Wybierz pozycję Xperia™ > Naprawa urządzenia Xperia™ i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.