Identyfikator artykułu : SX037573 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2024Drukowanie

Dlaczego moje urządzenie LTE nie odnajduje sieci LTE?

  Nie wszyscy operatorzy obsługują standard LTE. Standard ten może być niedostępny w niektórych krajach i na niektórych rynkach. Wypróbuj kolejno następujące metody, aby rozwiązać problem:

  • Skontaktuj się z operatorem i dowiedz się, czy operator obsługuje tryb LTE, czy tryb LTE jest ujęty w umowie z operatorem oraz czy tryb LTE jest dostępny w Twojej lokalizacji.
  • Jeśli tryb LTE nie jest włączony w urządzeniu, włącz go.

  Jak włączyć tryb LTE w urządzeniu

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Więcej.... > Sieci mobilne > Tryb sieci.
  3. Wybierz opcję LTE (preferowany)/WCDMA/GSM.