Identyfikator artykułu : S700024582 / Ostatnia modyfikacja : 03.09.2012Drukowanie

Komunikacja Wi-Fi nie działa dobrze. Prędkość przesyłania jest niska i/lub połączenie jest zrywane


  Komunikacja Wi-Fi nie działa dobrze. Prędkość przesyłania jest niska i/lub połączenie jest zrywane

  Urządzenia Wi-Fi pracują w paśmie 2,4 GHz, które jest używane przez wiele różnych urządzeń. Urządzenia Wi-Fi wykorzystują technologię minimalizującą zakłócenia radiowe, których źródłem są inne urządzenia pracujące w tym samym paśmie. Niemniej jednak zakłócenia radiowe mogą powodować zmniejszenie prędkości przesyłania danych, zmniejszać zasięg komunikacji i powodować zrywanie połączenia.

  Jeśli w tablecie włączona jest zarówno funkcja Bluetooth, jak i funkcja Wi-Fi 2,4 GHz, wówczas mogą występować zakłócenia powodujące zmniejszenie prędkości przesyłania danych i inne problemy.

  Na prędkość przesyłania danych i zasięg komunikacji mają wpływ następujące czynniki:

  • odległość między urządzeniami;
  • obecność przeszkód między urządzeniami;
  • konfiguracja urządzeń;
  • warunki propagacji sygnału;
  • otoczenie (materiał, z którego wykonano ściany itp.);
  • używane oprogramowanie;
  • komunikacja może zostać zerwana w zależności od warunków propagacji sygnału.

  Prędkość przesyłania danych podana w danych technicznych stanowi maksymalną wartość teoretyczną i może się różnić od rzeczywistej prędkości.

  Rzeczywista prędkość przesyłania danych może nie być tak duża, jak prędkość wyświetlana na tablecie.