Identyfikator artykułu : S700024577 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019

Tablet nie działa lub działa nieprawidłowo

Produkty i kategorie związane z tym artykułem


Tablet nie działa lub działa nieprawidłowo


Jeśli tablet nie działa jak należy i nie można wmusić wyłączenia tabletu poprzez naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez około 10 s, należ wsunąć szpilkę lub podobny przedmiot do otworu resetowania. Umożliwi to wymuszenie wyłączenia tabletu.

Naciśnięcie przycisku resetowania nie powoduje przywrócenia ustawień fabrycznych.

Po naciśnięciu przycisku resetowania w celu wyłączenia tabletu niezapisane dane zostaną utracone.