Identyfikator artykułu : S700024572 / Ostatnia modyfikacja : 20.09.2012Drukowanie

Moje położenie wskazywane przez tablet jest niedokładne lub nieprawidłowe


  Moje położenie wskazywane przez tablet jest niedokładne lub nieprawidłowe

  Gdy tablet znajduje się w obszarze, gdzie odbiór sygnałów GPS jest słaby, wówczas mogą wystąpić błędy w ustalaniu położenia. Aby uzyskiwać bardziej dokładne informacje, należy unikać korzystania z tabletu w następujących miejscach:

  • Wewnątrz budynków lub pojazdów
  • W tunelach lub pod ziemią
  • Pod wiaduktami kolejowymi
  • Pomiędzy wysokimi budynkami
  • W gęstych lasach
  • W dolinach

  Należy nieco przesunąć tablet do obszaru, gdzie niebo nie jest zasłonięte, aż funkcja GPS wyświetli bieżące położenie. Bieżąca lokalizacja jest wyświetlana szybciej, gdy użytkownik się nie porusza. Jeśli bieżąca lokalizacja nie jest wyświetlana lub jest nieprawidłowa, należy przejść do miejsca, gdzie niebo nie jest zasłonięte.