Identyfikator artykułu : S700024569 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019

Nie mogę zapisać danych na karcie pamięci SD


    Nie mogę zapisać danych na karcie pamięci SD

    Nie można zapisywać danych na karcie pamięci SD, która jest chroniona przed zapisem. Należy się upewnić, że przełącznik ochrony przed zapisem nie jest ustawiony w położeniu „lock” (blokada).