Identyfikator artykułu : S700024568 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019

Mogę wybrać więcej niż jedno urządzenie do skonfigurowania za pomocą aplikacji Remote Control


    Mogę wybrać więcej niż jedno urządzenie do skonfigurowania za pomocą aplikacji Remote Control


    W zależności od kategorii lub producenta wyświetlone mogą zostać dwa lub więcej urządzeń. W takim przypadku należy przetestować pracę z każdym urządzeniem wyświetlanym w polu „Type” [Typ] i wybrać to, które pracuje prawidłowo.