Identyfikator artykułu : S700024567 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019

Zwiększenie żywotności akumulatora tabletu


  Zwiększenie żywotności akumulatora tabletu  Poniżej znajduje się lista czynności, które pozwolą na zwiększenie żywotności akumulatora

  Wybór krótszego czasu podświetlenia (za pomocą menu Apps — Settings — Screen).
  Zmniejszenie jasności ekranu.
  Wyłączenie komunikacji Bluetooth, kiedy nie jest używana.
  Wyłączenie komunikacji bezprzewodowej, kiedy nie jest używana.  Należy przy tym pamiętać, że wiele aplikacji do poprawnego działania wymaga połączenia bezprzewodowego.


  Dodatkowe uwagi

  Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z produktem.
  Akumulatora nie należy ładować w pobliżu źródeł ciepła ani w nasłonecznionych miejscach.
  Ze względów bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać wstrzymane w bardzo wysokich bądź bardzo niskich temperaturach.
  Akumulator się nagrzewa podczas ładowania oraz korzystania z niego.  Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.  Jeżeli tablet bądź zasilacz sieciowy zbytnio się nagrzeją, należy wyłączyć tablet i odłączyć przewód zasilający od zasilacza sieciowego.
  Ze względów bezpieczeństwa należy korzystać wyłącznie z akumulatora dostarczonego z produktem bądź akumulatora opcjonalnego firmy Sony.