Identyfikator artykułu : S700024566 / Ostatnia modyfikacja : 20.09.2012Drukowanie

Jak otwiera się aplikację? Nie można znaleźć ikony na tablecie


    Jak otwiera się aplikację? Nie można znaleźć ikony na tablecie

    Jeśli nie można znaleźć ikony umożliwiającej otwarcie danej aplikacji, można jej poszukać w narzędziu uruchamiania aplikacji wyświetlanym poprzez dotknięcie ikony Apps [Programy] , znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu głównego.