Music Center for PC

  Grupowanie wiele albumów lub utworów w jeden album

  Zaimportowane utwory z albumów składanek są porozdzielane na wiele albumów i w wielu albumach zarejestrowane.
  Poniżej podano procedurę grupowania utworów różnych wykonawców z różnych albumów w jednym albumie.

  Co to jest album składanka?

  Album składanka odnosi się do albumu utworów nagranych przez różnych wykonawców, jak również do albumu utworów tego samego wykonawcy zapisanych w różnych albumach.
  Po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD do programu „Music Center for PC” zaimportowane utwory, których wykonawcy i tytuły albumów pasują, są rejestrowane w formie pojedynczego albumu. Z tego względu utwory w albumie składance są zarejestrowane w wielu albumach.

  Grupowanie wielu albumów tego samego wykonawcy w jeden album

  Uwaga

  Nie można grupować wielu albumów nagranych przez różnych wykonawców w jeden album.

  1. Uruchom program Music Center for PC, wybierz [Albumy] z [Moja biblioteka].

   Wybierz [<!-- .title.album -->Albumy<!-- $ -->].
  2. Kliknij [] w przypadku albumów, które chcesz zgrupować w jeden album, a następnie wybierz [Właściwości] z wyświetlonego menu.

   Wybierz [<!-- .title.properties -->Właściwości<!-- $ -->].
  3. Zmienić nazwę albumu wyświetlaną w polu wejściowym [Tytuł].
   (Przykład: Jeżeli chcesz zarządzać albumami o nazwie albumu „A”, wpisz „A”.)

   Zmień nazwę albumu.
  4. Po wprowadzeniu nazwy albumu w polu wejściowym [Tytuł], kliknij przycisk [OK].
   Dane w polu wejściowym [Tytuł (Sortuj według)] są wprowadzane automatycznie, zgodnie z danymi w polu wejściowym [Tytuł].

   Kliknij [<!-- .btn.ok -->OK<!-- $ -->].
  5. Gdy chcesz zgrupować kilka albumów w jeden album, powtórz czynności opisane w punktach 2 do 4, aby zmienić tytuły tych wszystkich albumów na ten sam tytuł.

  6. Powróć do ekranu wyświetlanego w punkcie 1 i upewnij się, że wiele albumów zostało zgrupowanych w jeden album.
   Gdy klikniesz dwukrotnie album docelowy, zostaną wyświetlone utwory z tego albumu.
   Upewnij się, że te utwory zostały zgrupowane w jeden album.

   Sprawdź album.

  Grupowanie wielu utworów różnych wykonawców w jeden album

  Gdy utwory różnych wykonawców są zapisane w różnych albumach, można zarządzać tymi utworami jak jednym albumem, rejestrując oddzielnie zapisane albumy jako album składanka.

  1. Uruchom program Music Center for PC, wybierz [Albumy] z [Moja biblioteka].

   Wybierz [<!-- .title.album -->Albumy<!-- $ -->].
  2. Kliknij dwukrotnie album utworów, które mają być zgrupowane, po czym kliknij i wybierz wszystkie utwory, które mają być zgrupowane w jeden album, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl].

   Wybierz wszystkie utwory, które mają być zgrupowane w jeden album.
  3. Kliknij [] w przypadku wybranych utworów, a następnie wybierz [Właściwości] z wyświetlonego menu.

   Wybierz [Właściwości].
  4. Jeżeli chcesz przypisać tytuł do nowego albumu utworów, które mają być zgrupowane, wpisz tytuł w polu wejściowym [Albumy].
   (Przykład: Jeżeli chcesz zarządzać albumami o nazwie albumu „A”, wpisz „A”.)

   Wprowadź tytuł w polu wejściowym [Albumy].
  5. W polu wejściowym [Wykonawca albumu] wprowadź nazwisko wykonawcy nagranych utworów, które mają być zgrupowane w albumie składance.
   (Przykład: Jeżeli chcesz zarządzać albumami o nazwie albumu „B”, wpisz „B”.)

   Wprowadź wykonawcę.
  6. Gdy utwory, które chcesz zgrupować w ten sam album, znajdują się w innym albumie, powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 5, aby zmienić nazwy wszystkich albumów i wykonawców na tę samą nazwę albumu i tego samego wykonawcę.

  7. Wróć do ekranu wyświetlonego w punkcie 1 i upewnij się, że utwory różnych wykonawców zostały zgrupowane w jeden album.
   Gdy klikniesz dwukrotnie album docelowy, zostaną wyświetlone utwory z tego albumu.
   Upewnij się, że te utwory zostały zgrupowane w jeden album.

   Sprawdź album.