Music Center for PC

  Zapisywanie utworów w formacie WAV lub FLAC

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Na liście nagrań wybierz [] w przypadku utworu, który chcesz zapisać w formacie WAV lub FLAC. Następnie wybierz [Edytuj utwór], a następnie wybierz [Zapisz w formacie WAV…] lub [Zapisz w formacie FLAC...].
  3. Określ miejsce docelowe dla konwertowanego pliku na wyświetlonym ekranie i wybierz [OK].

  Uwaga

  Jeżeli wybierzesz lokalizację inną niż Moja biblioteka jako miejsce zapisu dla pliku przeznaczonego do konwersji, nie będzie on wyświetlany w zawartości biblioteki. Utwór ten należy zaimportować po konwersji.