Music Center for PC

  Importowanie utworów z komputera

  Z poziomu aplikacji „Music Center for PC” można zarządzać nagraniami (np. utworami lub listami odtwarzania) zapisanymi na komputerze.

  Importowanie utworów z komputera

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Importuj plik…] lub [Importuj folder…] z menu [Plik].
  2. Wybierz plik lub folder, który chcesz zaimportować.

  Uwaga

  • W przypadku importowania pliku z zewnętrznego dysku twardego lub innej lokalizacji niż dysk wewnętrzny (HDD/SSD) do aplikacji „Music Center for PC”, importowanie może się nie udać. W tym przypadku, należy skopiować plik na dysk wewnętrzny (HDD/SSD) i zaimportować go ponownie do aplikacji „Music Center for PC”.

  Wskazówka

  • Po zainstalowaniu aplikacji „Music Center for PC” można importować utwory z folderu [Muzyka] na komputerze do aplikacji „Music Center for PC”.
  • Można także importować utwory do aplikacji „Music Center for PC”, przeciągając je z Eksploratora Windows i upuszczając na liście nagrań.
  • Jeśli chcesz, aby aplikacja „Music Center for PC” po uruchomieniu automatycznie importowała utwory z określonego folderu, kliknij (Menu) w lewym górnym rogu, aby wyświetlić menu [Narzędzia], wybierz [Ustawienia], a następnie ustaw [Ustawienia automatycznego importowania folderów] w pozycji [Importuj plik].

  Importowanie plików z listy odtwarzania

  Można zaimportować listę odtwarzania (plik z rozszerzeniem: .m3u lub .m3u8) do aplikacji „Music Center for PC”.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Importuj listę odtwarzania…] z menu [Plik].
  2. Wybierz listę odtwarzania (plik z rozszerzeniem: .m3u lub .m3u8).

  Uwaga

  • Jeśli lista odtwarzania zawiera utwory, które nie są zapisane na komputerze, nie można zaimportować tych utworów.