Music Center for PC

  Procedura instalacji (Music Center for PC Ver.1.0)

  Uwaga

  • Jeśli używasz odtwarzacza WALKMAN®, który pojawił się w sklepach w grudniu 2013 lub przed grudniem 2013, należy przełączyć tryb przenoszenia plików z MTP na MSC przed przystąpieniem do użytkowania aplikacji „Music Center for PC”. Szczegółowe informacje znajdziesz w kolumnie „Przenoszenie plików muzycznych” w pozycji „WALKMAN®” w rozdziale Obsługiwane urządzenia. W razie potrzeby wykonaj czynności opisane w rozdziale „Przełączanie trybu przenoszenia plików”, aby przełączyć tryb przenoszenia plików.
  1. Pobierz najnowszą wersję Instalatora.
  2. Uruchom pobrany plik Instalatora.

   Wskazówka

   • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control], wybierz [Tak].
  3. Kliknij [Dalej >], gdy wyświetlony zostanie ekran instalacji.
  4. Zatwierdź [Umowa licencyjna]. Następnie, wybierz [Akceptuję regulamin] i przycisk [Dalej >].

   Jeśli wybierzesz [Nie akceptuję regulaminu], nie można wybrać [Dalej >].

  5. Wybierz [Standardowa (zalecane)] lub [Niestandardowa] w pozycji [Typ instalacji]. Następnie kliknij [Dalej >].
   • Standardowa (zalecane)
    • Folder docelowy jest automatycznie określany przez aplikację.
    • Ikona uruchomienia zostanie utworzona na pulpicie.
   • Niestandardowa
    • Folder docelowy można zmienić na wybranym przez siebie folder.
    • Można wybrać, czy ikona uruchomienia ma zostać utworzona na pulpicie, czy też nie.
  6. Po wyświetleniu konfiguracji instalacji kliknij [Instaluj].

   Może upłynąć kilka minut, aby zakończyć instalację. Zaczekaj.

  7. Po zakończeniu instalacji, upewnij się, że w polu wyboru [Uruchom Music Center for PC teraz] został dodany znacznik wyboru. Następnie kliknij [Gotowe].
  8. Gdy pojawi się okno dialogowe [Witamy w Music Center for PC!], kliknij [OK].
  9. Skonfiguruj ustawienia automatycznego importowania. (Tylko w przypadku uruchomienia „Music Center for PC” po raz pierwszy)

   Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji „Music Center for PC” po instalacji pojawi się okno dialogowe [Zaimportuj pliki audio do Music Center for PC.]. Dodaj znacznik w polu wyboru [Folder [Muzyka]], a następnie kliknij przycisk [OK]. Jeżeli dodasz nowe pliki muzyczne do folderu [Muzyka], te pliki muzyczne zostaną automatycznie dodane do biblioteki aplikacji „Music Center for PC”.

   Wskazówka

   • W przypadku zarządzania nagraniami z poziomu programu „Media Go” przy ustawieniach domyślnych, można importować nagrania dodając znacznik wyboru w polu [Muzyka].
   • Korzystając z niestandardowych ustawień programu „Media Go”, dodaj folder zarządzania nagraniami. Wybierz [Narzędzia] - [Ustawienia] - [Importuj plik] - [Importowanie automatyczne], aby dodać ten folder.