Creators' Cloud logo
    Monitor & Control

    Kiedy próbuję połączyć urządzenie mobilne z kamerą, na ekranie ustawień trybu ST nie pojawia się punkt dostępu. (MPC-2610, ILME-FX6)

    Kamera nie wykrywa punktów dostępu, jeśli rodzajem zabezpieczeń punktu dostępu lub tetheringu Wi-Fi w urządzeniu mobilnym jest WPA3.
    Aby umożliwić wykrywanie punktów dostępu i urządzeń mobilnych, należy zmienić rodzaj zabezpieczeń punktu dostępu lub urządzenia mobilnego na WPA2 lub WPA2/WPA3.