Creators' Cloud logo
  Monitor & Control

  Kamera nie pojawia się na ekranie połączenia w aplikacji Monitor & Control.

  • Przed łączeniem kamery z urządzeniem mobilnym trzeba skonfigurować ustawienia kamery. Odpowiednie ustawienia kamery, w tym wartości, zależą od użytej metody połączenia.
   Szczegółowych informacji o metodach łączenia należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
  • W przypadku łączenia kamery i urządzenia mobilnego z użyciem urządzenia mobilnego jako punktu dostępu (tethering przez Wi-Fi) lub z użyciem sieci Wi-Fi, z routerem sieci bezprzewodowej jako punktem dostępu, lub z użyciem sieci przewodowej i routera wymagane jest połączenie kamery z siecią i włączenie funkcji zdalnego sterowania.
   Szczegółowych informacji o włączaniu funkcji zdalnego sterowania w kamerze należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
  • Kamera nie pojawia się na ekranie połączenia w aplikacji Monitor & Control, gdy otwarty jest ekran rejestracji punktu dostępu kamery. Spróbuj wykonać połączenie bez otwierania ekranu rejestracji punktu dostępu kamery.
  • W przypadku połączeń przewodowych ustanowienie połączenia może być niemożliwe ze względu na używany adapter sieci przewodowej. (ILCE-1/9M3/7SM3, MPC-2610, ILME-FX6)
   Informacje o adapterach przewodowej sieci LAN, z którymi współpracuje aplikacja, podano na ekranie głównym.
  • W przypadku wcześniejszego wybrania opcji „Nie zezwalaj” w oknie dialogowym iPhone’a/iPada, w którym pojawiła się prośba o zezwolenie na wyszukiwanie i podłączanie urządzeń w sieci lokalnej, trzeba zmienić ustawienia sieci lokalnej.
   W iPhone’ie/iPadzie otwórz [Ustawienia], po czym przełącz [Monitor & Control] → [Sieć lokalna] na WŁ.