Creators' Cloud logo
  Monitor & Control

  Najczęstsze pytania

  Brak możliwości połączenia z kamerą

  Informacje na temat kamer współpracujących z aplikacją Monitor & Control podano w części „Obsługiwane kamery” na ekranie głównym.
  Istnieją różne możliwości połączenia aplikacji z kamerą. Informacji o metodach i procedurach łączenia należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

  W przypadku użycia z aplikacją Creators' App (Android) (ILCE-1/9M3/7SM3, ILME-FX3/FX30)

  Problemy w czasie użytkowania

  O koncie Sony

  Inne