Logo Creators' Cloud
  Creators' Cloud Web

  Wyświetlanie obrazów z chmury (ekran Pamięć masowa)

  Wyświetl obrazy przesłane do chmury (Creators' Cloud).

  • Dostępność miejsca na dane w chmurze zależy od kraju lub regionu, a opcja [ Pamięć masowa] może się nie pojawiać.
  1. Wejdź na stronę internetową Creators' Cloud Web i wybierz opcję [ Pamięć masowa].
   Ekran Creators' Cloud Web. Element „Pamięć masowa” w lewym górnym rogu jest wyróżniony.
  2. Wyświetl obrazy.
   Ekran pamięci Creators' Cloud Web. Na samej górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A – F, dalej z lewej strony, od góry do dołu, elementy G, H i I, a u góry, od lewej do prawej, elementy N, J, M, L i K. W prawym dolnym rogu znajduje się element O.
   • A. (Ekran główny)
   • B. (Ekran Aparaty): Po wybraniu listy aparatów/kamer można wyświetlić przewodniki pomocnicze i informacje o zgodności aparatów/kamer. Opcja [Dodaj aparaty] umożliwia zarejestrowanie aparatu/kamery.
   • C. (Ekran Pamięć masowa)
   • D. (Ekran Odkryj): Ta strona internetowa umożliwia wchodzenie w interakcje z innymi twórcami.
   • E. Powiadomienia: Pokazuje powiadomienia.
   • F. Informacje o użytkowniku: Pokazuje Informacje o użytkowniku i Informacje o aplikacji/usłudze.
   • G. Utwórz folder
   • H. Foldery przesłane do chmury: Wybierz folder, który chcesz przeglądać. Foldery, których nazwy są takie same jak nazwy aplikacji lub usług, są przeznaczone wyłącznie dla tych aplikacji i usług. Szczegółowe informacje o folderach podano w części „Zarządzanie folderami w pamięci na dane w chmurze”.
    • (Menu folderu): W przypadku korzystania z komputera, po przemieszczeniu wskaźnika myszy nad folder pojawia się menu. Można usuwać foldery lub zmieniać ich nazwy. W przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu, po zaznaczeniu pola wyboru w prawym górnym rogu ekranu, w danym folderze pojawi się pole wyboru. Po wybraniu folderu u góry ekranu pojawi się menu z funkcjami zmiany nazwy lub usuwania folderu.
    • Kosz: Opróżnij Kosz, aby usunąć wszystkie pliki z folderu Kosz. Pliki przeniesione do kosza są automatycznie usuwane po 60 dniach.
    • Lista współdzielonych adresów URL: Utworzone łącza do udostępniania plików. (Informacje w części zatytułowanej „Udostępnianie obrazów”)
   • I. Wykorzystane miejsce na dane w chmurze: Pokazuje całkowitą ilość miejsca na dane w obecnym planie i wykorzystaną pamięć. Aby sprawdzić wykorzystanie aplikacji i usług, wybierz (Informacje). Tu można również wykupić płatny plan. (Więcej informacji w części zatytułowanej „Jak i gdzie mogę wybrać lub zmienić plan.”).
   • J. Wybierz wsz.: Wybierz wszystkie obrazy.
   • K. Wybór rozmiaru miniatury
   • L. Kolejność sortowania: Można wybrać porządek rosnący lub malejący.
   • M. Filtr: Wybierz typ obrazu, który chcesz wyświetlić. Po wybraniu opcji [Tylko zduplikowane obrazy] zostaną wyświetlone wszystkie duplikaty plików z obrazami, dzięki czemu będzie można usunąć zbędne pliki.
   • N. Dodaj pliki: Dodaj do obecnego folderu obrazy lub inne pliki.
   • O. Przesłane obrazy: Pokazuje obrazy w bieżącym folderze. Po umieszczeniu kursora nad obrazem na komputerze (długim naciśnięciu nazwy pliku na smartfonie/tablecie) zostanie wyświetlone menu itp. Wybór obrazu spowoduje wyświetlenie go w dużym rozmiarze.
    Ekran wyboru Creators' Cloud Web. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy R i S. Ekran pojedynczego obrazu w usłudze Creators' Cloud. U góry ekranu, od lewej, znajdują się elementy T i U, a po prawej — element V. Ekran wyboru obrazu na platformie Creators' Cloud Web. Elementy W i X znajdują się na samej górze ekranu od lewej do prawej.
    • R. Menu: Dostępne są różne funkcje związane z plikami, takie jak zmiana nazwy, pobieranie, przenoszenie, kopiowanie, udostępnianie, Edytuj przy użyciu Master Cut (Beta)*, i przenoszenie plików do kosza.
    • S. Wybór: Wybieranie obrazów.
    • T. Powrót
    • U. Menu (ekran pojedynczego obrazu): Obrazy można udostępniać, powiększać, pomniejszać, usuwać, przenosić, pobierać oraz wyświetlać dotyczące ich informacje.
    • V. Obszar powiększonego obrazu
    • W. Menu (Informacje wyświetlane podczas wybierania obrazu): Wybór obrazu powoduje wyświetlenie menu. Dostępne są funkcje usuwania, pobierania, kopiowania, przenoszenia, udostępniania i Edytuj przy użyciu Master Cut (Beta)*.
    • X. Usuń zaznaczenie obrazu

    *Narzędzie Master Cut (Beta) jest dostępne tylko w pewnych krajach i regionach

  Udostępnianie obrazów

  Aby udostępnić obrazy, utwórz łącze do strony internetowej przeznaczonej dla nich i udostępnij to łącze. Za pomocą jednego łącza można udostępnić w sumie 30 zdjęć i filmów. Wybierz pliki, a następnie wybierz (Współdziel), aby uzyskać dostęp do ekranu tworzenia łącza. Wklej utworzone łącze do wiadomości e-mail lub opublikuj go w mediach społecznościowych.

  Bezpośrednie przesyłanie obrazów z aparatu/kamery do chmury (przesyłanie do chmury z aparatu/kamery)

  Funkcja bezpośredniego przesyłania do chmury jest dostępna w niektórych aparatach/kamerach. (Instrukcje można znaleźć w części „Bezpośrednie przesyłanie obrazów z aparatu/kamery do chmury (przesyłanie do chmury z aparatu/kamery)”.) Postęp przesyłania można sprawdzić z poziomu serwisu Creators' Cloud Web.

  • Szczegółowe informacje na temat aparatów/kamer, które pozwalają przesyłać do chmury, można znaleźć w części „Obsługiwane aparaty/kamery”.
  • (Postęp przesyłania do chmury) : Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić postęp przesyłania.
  • (Oczekiwanie na przesłanie)
  • (Trwa przesyłanie)
  • (Zakończone) : Wyświetlana po zakończeniu przesyłania.
  • (Błąd) : Wyświetlana, jeśli nie można przesłać obrazów. Stuknij (Powiadomienia) w prawym górnym rogu ekranu głównego i sprawdź komunikaty.
  Prawa krawędź witryny Creators' Cloud Web. Ikony wskazują postęp i zakończenie przesyłania do chmury.