Logo Creators' Cloud
  Creators' Cloud Web

  Wyświetlanie obrazów z chmury (ekran Pamięć masowa)

  Wyświetlaj obrazy przesłane do chmury (Creators' Cloud).

  • Dostępność miejsca na dane w chmurze zależy od kraju i regionu, a opcja [ Pamięć masowa] może się nie pojawiać.
  1. Wejdź na stronę internetową Creators' Cloud Web i wybierz opcję [ Pamięć masowa].
   Ekran Creators' Cloud Web. Wyróżniony jest element
  2. Wyświetlaj obrazy.
   Ekran miejsca na dane Creators' Cloud Web. Na samej górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A–F, dalej, od góry do dołu, elementy G, H i I z lewej, a u góry, od lewej do prawej, elementy M, J, L i K. W prawym dolnym rogu znajduje się element N.
   • A. (Ekran główny)
   • B. (Aparaty): Po wybraniu listy aparatów/kamer można wyświetlić przewodniki pomocnicze i informacje o zgodności. Zarejestrowanie aparatu/kamery umożliwia opcja [Dodaj aparaty].
   • C. (Pamięć masowa)
   • D. (Odkryj): Ta strona internetowa umożliwia wchodzenie w interakcje z innymi twórcami.
   • E. Powiadomienia: Pokazuje powiadomienia.
   • F. Informacje o użytkowniku: Pokazuje Informacje o użytkowniku i Informacje o aplikacji/usłudze.
   • G. Utwórz folder
   • H. Foldery przesłane do chmury: Wybierz folder, który chcesz przeglądać. Foldery, których nazwy są takie same jak nazwy aplikacji lub usług, są przeznaczone do użytku wyłącznie przez te aplikacje i usługi. Szczegółowe informacje o folderach podano w części „Zarządzanie folderami w pamięci na dane w chmurze”.
   • I. Wykorzystane miejsce na dane w chmurze: Pokazuje całkowitą ilość miejsca na dane w obecnym planie i wykorzystaną pojemność. Aby sprawdzić wykorzystanie aplikacji i usługi, wybierz (Informacje). Tu można również wykupić płatny plan. (Więcej informacji w punkcie „Jak i gdzie mogę wybrać lub zmienić plan.”).
   • J. Wybór: Służy do wybierania obrazów. Wybrane obrazy można pobrać, skopiować lub udostępnić.
   • K. Wybór rozmiaru miniatury
   • L. Kolejność sortowania: Można wybrać porządek rosnący lub malejący.
   • M. Dodaj pliki: Dodaj do obecnego folderu obrazy lub inne pliki.
   • N. Przesłane obrazy: Pokazuje obrazy w obecnym folderze. Jeśli umieścisz kursor na obrazie na komputerze (długo naciśniesz obraz na smartfonie/tablecie), pojawi się menu itp. Wybór obrazu powoduje wyświetlenie go w dużych wymiarach.
    Ekran wyboru Creators' Cloud Web. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy O i P. Ekran pojedynczego obrazu w usłudze Creators' Cloud. U góry ekranu, od lewej, znajdują się elementy Q i R, a po prawej — element S.
    • O. Menu: Przenoś, pobieraj, usuwaj, kopiuj, udostępniaj obrazy i zmieniaj ich nazwy.
    • P. Wybór: Wybieraj obrazy.
    • Q. Powrót
    • R. Menu (ekran pojedynczego obrazu): Możesz udostępniać obrazy, powiększać je, zmniejszać, usuwać, przenosić i pobierać oraz wyświetlać dotyczące ich informacje.
    • S. Obszar powiększonego obrazu