Logo Creators' Cloud
    Creators' App

    Połączenie jest niestabilne. Czasami nie można się połączyć, a czasami przesyłanie działa wolno.

    Jeśli aparat/kamera umożliwia zmianę pasma częstotliwości Wi-Fi, wybierz kolejno MENU → (Sieć) → [Wi-Fi] → zmień ustawienie [Pasmo częst. Wi-Fi] na 5 GHz].

    • Informacji dotyczących pasm częstotliwości należy szukać w instrukcji obsługi aparatu/kamery.