Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Przesyłanie strumieniowe w sieci

  Aparat/kamerę można podłączyć do Internetu i przesyłać strumieniowo obraz i dźwięk do serwisów streamingowych.

  • Informacje szczegółowe na temat aparatów/kamer, które pozwalają korzystać z tej funkcji, znajdują się w części „Obsługiwane aparaty/kamery”.
  • Aparat i smartfon muszą być połączone za pośrednictwem połączenia Bluetooth i sieci Wi-Fi. Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku połączenia przez USB.
  1. Upewnij się, że na ekranie aparatu aplikacji Creators' App jest wyświetlana opcja [Połączono przez Bluetooth] lub [Połączono za pośrednictwem punktu dostępowego].
   Ekran Aparat w aplikacji. Aparat/kamera pokazane są na środku, a pod nim/nią jest wyróżniona opcja [Połączono przez Bluetooth].
  2. Na ekranie aparatu w aplikacji Creators' App wybierz [Przesyłanie strumieniowe w sieci].
  3. W aplikacji Creators' App wprowadź informacje dotyczące usługi przesyłania strumieniowego, z której będziesz korzystać.
   • Poniższy ekran jest wyświetlany tylko wtedy, gdy w aparacie/kamerze ustawiono przesyłanie strumieniowe na [WYŁ.]. W przypadku ustawienia [WŁ.] przejdź do punktu ⑤.
   • Jeśli link do przesyłania strumieniowego lub punkt dostępu zostały już ustawione w aparacie/kamerze, wybierz [Skonfiguruj później], aby przejść do następnego punktu.
   Ekran przesyłania strumieniowego w sieci w aplikacji. Na środku znajduje się lista ustawień przesyłania strumieniowego, a pod nią jest wyróżniona opcja [Przejdź do ustawień].
   1. Ustawienia docelowe przesyłania strumieniowego
    RTMP/RTMPS: wybierz tę opcję w przypadku usług przesyłania strumieniowego obsługujących protokół RTMP (takich jak YouTube lub Facebook). Adres URL serwera RTMP i klucz strumienia są wyświetlane na ekranie ustawień przesyłania strumieniowego serwisu streamingowego. Wyślij te informacje do smartfona pocztą elektroniczną lub w inny sposób i wprowadź je tutaj.
   2. Ustawienia sieci Wi-Fi aparatu
    Aby uzyskać połączenie z Internetem za pośrednictwem punktu dostępu przez sieć Wi-Fi, wybierz [Konfiguracja z poziomu aplikacji] i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu określenia punktu dostępu.
    • Włącz również Wi-Fi w aparacie, ustawiając w pozycji MENU → (Sieć) → [Wi-Fi] → [Podłącz Wi-Fi] opcję [WŁ.].
    • Nie można korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, które wymagają uwierzytelniania internetowego. Skonfiguruj ustawienia, aby korzystać z sieci Wi-Fi w domu lub biurze itp.
    • Oprócz Wi-Fi niektóre aparaty/kamery obsługują również połączenia Przew. sieć LAN (w tym połączenia USB-LAN z adapterem USB-LAN). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera przewodnik pomocniczy aparatu/kamery.
    • Istnieje również możliwość nawiązania połączenia, korzystając z funkcji Hotspot i tethering lub Hotspot osobisty, jeśli w pobliżu nie ma punktu dostępu. (Informacje w sekcji „Łączenie za pomocą funkcji Hotspot i tethering lub Hotspot osobisty”)
   3. Metoda przesyłania strumieniowego
    Po wyświetleniu ekranu [Metoda przesyłania strumieniowego] wybierz [Zacznij używać funkcji], aby zakończyć rejestrowanie informacji o serwisie streamingowym.
  4. [WŁ.] przesyłanie strumieniowe.
   Ekran przesyłania strumieniowego w sieci w aplikacji. Link do przesyłania strumieniowego znajduje się na środku, a pod nim jest wyróżniona opcja [Dalej].
  5. Dotknij opcji [Rozpocznij wysyłanie] w aplikacji Creators' App, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe.
   Ekran przesyłania strumieniowego w sieci w aplikacji. Opcje [Rozpocznij wysyłanie] i [Rozpocznij nagrywanie filmu] na środku są wyróżnione.
   • Do rozpoczynania i zatrzymywania przesyłania strumieniowego służą przyciski [Rozpocznij wysyłanie] i [Zatrzymaj wysyłanie]. Rzeczywiste przesyłanie strumieniowe wymaga rozpoczęcia przesyłania strumieniowego danych wyjściowych z usługi przesyłania strumieniowego. Aby mieć pewność, że przesyłanie strumieniowe ma miejsce, należy to sprawdzić w serwisiw przesyłania strumieniowego.
   • Do rozpoczynania i zatrzymywania nagrywania filmu służą przyciski [Rozpocznij nagrywanie filmu] i [Zatrzymaj nagrywanie filmu]. Filmy są zapisywane na karcie pamięci aparatu/kamery. Przesyłanie strumieniowe i nagrywanie filmów można rozpoczynać i zatrzymywać oddzielnie. Ta funkcja jest niedostępna przy ustawieniu [Nieaktywne] w pozycji [Nagrywanie podczas przesyłania strumieniowego] w sekcji [Zmień ustawienia].

  Łączenie za pomocą funkcji Hotspot i tethering lub Hotspot osobisty

  Jeśli w pobliżu nie ma punktu dostępu, nadal można połączyć się za pomocą funkcji Hotspot i tethering lub, w przypadku iPhone'a/iPada, Hotspot osobisty. W pozycji [Ustawienia sieci Wi-Fi aparatu] w punkcie ③ powyżej wybierz [Skonfiguruj później / już skonfigurowano] zamiast [Konfiguracja z poziomu aplikacji] i przeprowadź konfigurację w następujący sposób.

  • Dostępność funkcji Hotspot i tethering lub Hotspot osobisty zależy od umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych.
  1. W smartfonie włącz tethering, wyświetl identyfikator SSID i hasło.
  2. W aparacie przejdź do ekranu rejestracji punktu dostępu, wybierając kolejno MENU → (Sieć) → [Wi-Fi] → [Ust. punktu dostępu], po czym wprowadź identyfikator SSID pokazany na smartfonie. (Nie używaj opcji [Konfiguracja z poziomu aplikacji] wyświetlanej w aplikacji Creators' App.)
  3. W pozycji [Priorytetowe połącz.] w przypadku aparatu/kamery ustaw opcję [WŁ.].

  Używanie aparatu/kamery do przesyłania strumieniowego

  Przesyłaniem strumieniowym można również sterować za pomocą aparatu/kamery w następujący sposób.

  • [WŁ.] przesyłanie strumieniowe (odpowiada punktowi ④ powyżej) : MENU → (Sieć) → [Przesył. strum.] → [Prz. strum. w sieci] → [Przesył. strum.] → [WŁ.]
  • Uruchom lub zatrzymaj wysyłanie (odpowiada punktowi ⑤ powyżej): środkowy przycisk pokrętła sterującego
  • Uruchom lub zatrzymaj nagrywanie filmu (odpowiada punktowi ⑤ powyżej): Przycisk MOVIE (Film)