Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Zapisz i zastosuj ustawienia

  Aplikacja Creators' App umożliwia zapis 20 zestawów ustawień aparatu/kamery i zastosowanie zapisanych ustawień w aparatach/kamerach. Ustawienia te można również wczytywać do innych egzemplarzy tego samego modelu aparatu/kamery. Funkcji tej można użyć do stworzenia kopii zapasowej ustawień aparatu/kamery.

  • Odpowiednik funkcji [Zapisz/załaduj ust.] w aparatach/kamerach (z wyjątkiem tego, że dane są zapisywane w aplikacji Creators' App, a nie na karcie pamięci); zapisywany jest taki sam zestaw ustawień.
  • Funkcja niedostępna w aplikacji Creators' App, jeśli aparat/kamera nie ma funkcji [Zapisz/załaduj ust.].
  • W przypadku odinstalowania aplikacji Creators' App ustawienia aparatu/kamery zapisane w aplikacji zostaną usunięte.

  Zapisywanie ustawień aparatu/kamery w aplikacji Creators' App

  Najpierw przygotuj aplikację Creators' App do zdalnych zdjęć, aby wyświetlić ekran podglądu na żywo obrazu z aparatu/kamery.
  Następnie wybierz opcje [MENU] → [Zapisz i zastosuj ustawienia] → [Zapisz ustawienia podłączonego aparatu]. Zapisane zostaną bieżące ustawienia.
  Na zakończenie wprowadź nazwę zestawu ustawień i stuknij ikonę ✓ w prawym górnym rogu w celu potwierdzenia nazwy.

  Ekran zapisywania ustawień. Wyróżnione są znak zaznaczenia w prawym górnym rogu i nazwa zestawu ustawień na środku.

  Stosowanie zapisanych ustawień do aparatów/kamer

  Najpierw przygotuj aplikację Creators' App do zdalnych zdjęć, aby wyświetlić ekran podglądu na żywo obrazu z aparatu/kamery.
  Następnie wybierz opcje [MENU] → [Zapisz i zastosuj ustawienia] i wybierz ustawienia, które chcesz zastosować.
  Na koniec sprawdź informacje o ustawieniach i wybierz opcję [Zastosuj ustawienia w podłączonym aparacie].

  • Wybór ikony (kosz) spowoduje usunięcie obecnych ustawień.
  Ekran ustawień aparatu/kamery. Wyróżniona jest ikona kosza na śmieci w prawym górnym rogu i opcja [Zastosuj ustawienia w podłączonym aparacie] na samym dole.