Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Interakcje z innymi znajomymi twórcami (ekran Odkryj)

  Odkryj to usługa networkingowa dla twórców dostępna w aplikacji Creators' App. Nakręcony lub wyprodukowany materiał można udostępniać innym użytkownikom z całego świata; można także przeglądać prace innych twórców.

  • Dostępność tej usługi zależy od kraju/regionu.
  1. Wybierz ikonę (Odkryj) u dołu ekranu.
   Ekran główny aplikacji. Wyróżniona jest ikona Discover w prawym dolnym rogu.
  2. Postępuj zgodnie ze swoimi preferencjami.
   Ekran Discover w aplikacji. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A–D.
   • A. Galeria: Pokazuje polecane treści.
   • B. Odkrywaj: Pozwala odszukać innych twórców i poznać ich prace.
   • C. Artykuły: Przeglądaj wywiady z twórcami, wskazówki dotyczące produkcji i inne materiały.
   • D. Informacje o użytkowniku: Pokazuje Informacje o użytkowniku i Informacje o aplikacji/usłudze. Moje Studio pokazuje profil, projekty i zakładki.

  Szczegółowe instrukcje dotyczące usługi Odkryj podano w części „Użycie usługi Odkryj”.