Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Wyświetlanie obrazów z chmury

  Obrazy przesłane do chmury (Creators' Cloud) są wyświetlane na smartfonie w aplikacji Creators' App.

  • Dostępność miejsca na dane w chmurze zależy od kraju i regionu, a opcja [Chmura] może się nie pojawiać.
  1. Otwórz ekran Pamięć w aplikacji Creators' App i wybierz opcję [Chmura].
   Ekran Pamięć. Wyróżniona jest opcja Creators' Cloud w prawym górnym rogu i ikony folderów w prawym dolnym rogu.
  2. Z wyświetlonej listy folderów w chmurze wybierz folder, którego zawartość chcesz wyświetlić.
   Ekran Pamięć w aplikacji Creators' Cloud. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A, B, C i D, następnie, powyżej środka, element E, a poniżej środka, od lewej do prawej, elementy F, I i H. Poniżej środka znajduje się element G, a na samym dole element J.
   • A. Urządzenie lokalne: Pokazuje obrazy zapisane w smartfonie.
   • B. Chmura: Pokazuje obrazy przesłane do chmury.
   • C. Stan wysyłania: Stuknij, aby wyświetlić historię przesyłania.
   • D. Ustawienia: Wybierz ustawienia używane podczas przesyłania. Szczegóły podano w punkcie „Przesyłanie automatycznie i ręcznie” w sekcji „Wyświetlanie obrazów zaimportowanych do aplikacji Creators' App
   • E. Wykorzystane miejsce na dane w chmurze: Pokazuje całkowitą ilość miejsca na dane w obecnym planie i wykorzystaną pojemność.
   • F. Utwórz folder
   • G. Foldery przesłane do chmury: Wybierz folder, który chcesz przeglądać. (Szczegóły podano w punkcie „Zarządzanie folderami w pamięci na dane w chmurze”)
   • H. Sortowanie: Można wybrać porządek rosnący lub malejący.
   • I. Wybór: Służy do wybierania plików i folderów.
   • J. Przełączanie ekranów: Wygląd zależy od używanego smartfona.
    • (Ekran główny)
    • (Aparaty): Można zdalnie obsługiwać aparat/kamerę i wyświetlać zapisane w nich obrazy.
    • (Pamięć masowa)
    • (Odkryj): Ta strona internetowa umożliwia wchodzenie w interakcje z innymi twórcami.
  3. Wyświetlaj obrazy w folderze.
   Ekran przeglądania Creators' Cloud. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy K, L i O, a następnie, powyżej środka, od lewej do prawej, elementy M i P. Poniżej środka znajduje się element N.
   • K. Zmiana folderu: Służy do zmiany folderu wyświetlanego w usłudze Creators' Cloud.
   • L. Nazwa folderu: Nazwa folderu zawierającego obecne obrazy.
   • M. Data rejestracji
   • N. Przesłane obrazy: Pokazuje obrazy w obecnym folderze. Wybierz obraz, aby wyświetlić go pojedynczo u dołu. Stuknięcie i przytrzymanie obrazu umożliwia wybór wielu obrazów.
    Ekran wyboru Creators' Cloud. Na samej górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy Q i R. Na samym dole znajdują się elementy S, T i U.
    • Q. Powrót do miniatur
    • R. Informacje o obrazie
    • S. Pobierz: Pobierz wybrane obrazy z chmury do smartfona (do aplikacji Creators' App).
    • T. Przenieś: Przenieś wybrane obrazy do innego folderu w chmurze.
    • U. Usuń: Powoduje usunięcie wybranych obrazów.
   • O. Sortowanie: Można wybrać porządek rosnący lub malejący.
   • P. Liczba obrazów: Pokazuje liczbę obrazów zarejestrowanych w dniu rejestracji.