Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Wyświetlanie obrazów z chmury

  Obrazy przesłane do chmury (Creators' Cloud) są wyświetlane na smartfonie w aplikacji Creators' App.

  • Dostępność miejsca na dane w chmurze zależy od kraju lub regionu, a opcja [Chmura] może się nie pojawiać.
  1. Otwórz ekran pamięci aplikacji Creators' App i wybierz opcję [Chmura].
   Ekran Pamięć. Wyróżniona jest opcja [Chmura] w prawym górnym rogu i ikony folderów w prawym dolnym rogu.
  2. Z wyświetlonej listy folderów w chmurze wybierz folder, którego zawartość chcesz wyświetlić.
   • Jeśli przesłane pliki nie pojawiają się na liście, stuknij opcję [Chmura], aby zaktualizować zawartość ekranu.
   Ekran chmury Creators' Cloud z poziomu ekranu pamięci. Na górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A, B, C i D, następnie, powyżej środka, element E, a poniżej środka, od lewej do prawej, elementy F, I i H. Poniżej środka znajduje się element G. Element J znajduje się u dołu po prawej stronie, a za nim, na samym dole, element K.
   • A. Smartfon: Pokazuje obrazy zapisane w smartfonie.
   • B. Chmura: Pokazuje obrazy przesłane do chmury.
   • C. Stan wysyłania: Stuknij, aby wyświetlić historię przesyłania.
   • D. Ustawienia: Uzupełnij ustawienia używane do przesyłania. Szczegóły podano w punkcie „Przesyłanie automatyczne i ręczne” w sekcji „Wyświetlanie obrazów zaimportowanych do aplikacji Creators' App
   • E. Wykorzystane miejsce na dane w chmurze: Pokazuje całkowitą ilość miejsca na dane w obecnym planie i wykorzystaną pojemność.
   • F. Utwórz folder
   • G. Foldery przesłane do chmury: Wybierz folder, który chcesz przeglądać. (Szczegóły podano w punkcie „Zarządzanie folderami w pamięci na dane w chmurze”)
    • Lista współdzielonych adresów URL: Utworzone łącza do udostępniania plików. (Informacje w części zatytułowanej „Udostępnianie obrazów”)
   • H. Sortowanie: Można wybrać porządek rosnący lub malejący.
   • I. Wybieranie, usuwanie lub zmiana nazwy folderów: Służy do wyboru, usuwania lub zmiany nazwy folderów. Jeśli chcesz usunąć lub zmienić nazwę folderów, najpierw zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pola wyboru przy wszystkich folderach. Po wybraniu folderów w przypadku tych operacji u góry ekranu pojawią się opcje menu do usuwania lub zmiany nazwy.
    • Usuń: Przenoszenie obrazów z danego folderu do kosza. Pliki w koszu są trwale usuwane po 60 dniach lub w przypadku ich ręcznego usunięcia.
    • Usuń folder: Usuwanie folderu i wszystkich znajdujących się w nim obrazów. Odzyskanie nie jest możliwe, ponieważ folder i obrazy nie są przenoszone do kosza.
   • J. Przełączanie ekranów: Wygląd zależy od używanego smartfona.
    • Ekran główny
    • Ekran Aparaty: Umożliwia zdalną obsługę aparatu/kamery i wyświetlanie zapisanych w nich obrazów.
    • Ekran Pamięć masowa
    • Ekran Odkryj: Ta strona internetowa umożliwia wchodzenie w interakcje z innymi twórcami.
  3. Wyświetl obrazy w folderze.
   Ekran przeglądania platformy Creators' Cloud. Elementy L, M, O, H i P znajdują się u góry ekranu, od lewej do prawej, a po nich, powyżej środka, znajduje się element N. Poniżej środka znajduje się element Q.
   • L. Zmiana folderu: Służy do zmiany folderu wyświetlanego na platformie Creators' Cloud.
   • M. Nazwa folderu: Nazwa folderu zawierającego bieżące obrazy.
   • N. Data zarejestrowania i liczba obrazów zarejestrowanych w tym dniu
   • O. Filtr: Wybierz typ obrazu, który chcesz wyświetlić. Po wybraniu opcji [Tylko zduplikowane obrazy] w celu wyświetlenia wszystkich duplikatów plików obrazów (oznaczonych stosami obrazów) można również usunąć te niepotrzebne pliki.
   • P. Wybór plików: Służy do wyboru plików i innych operacji. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pola wyboru przy wszystkich plikach. Po wybraniu plików, u góry ekranu pojawią się opcje menu.
    Ekran wyboru Creators' Cloud. Elementy R – W znajdują się na samej górze ekranu od lewej do prawej.
    • R. Wstecz
    • S. Liczba wybranych obrazów
    • T. Usuń: Usunięcie wybranych obrazów. Usunięte obrazy są przenoszone do kosza. Wybierz (przywróć), aby przywrócić obrazy z kosza do ich oryginalnego folderu.
    • U. Pobierz: Pobranie wybranych obrazów z chmury do smartfona (do aplikacji Creators' App).
    • V. Współdziel: Informacje w części zatytułowanej „Udostępnianie obrazów
    • W. Menu (dla wybranych obrazów): Obrazy można przenosić, kopiować lub zmieniać ich nazwy.
   • Q. Przesłane obrazy: Pokazuje obrazy w bieżącym folderze. Wybierz obraz, aby wyświetlić go pojedynczo u dołu.
    Ekran wyboru Creators' Cloud. Elementy R i X znajdują się na samej górze ekranu od lewej do prawej. Elementy U, Y, Z i T znajdują się na samym dole.
    • X. Informacje o obrazie
    • Y. Przenieś: Przenoszenie wybranych obrazów do innego folderu w chmurze.
    • Z. Klasyfikacja

  Udostępnianie obrazów

  Aby udostępnić obrazy, utwórz łącze do strony internetowej przeznaczonej dla nich i udostępnij to łącze. Za pomocą jednego łącza można udostępnić w sumie 30 zdjęć i filmów. Wybierz pliki, a następnie wybierz (Współdziel), aby uzyskać dostęp do ekranu tworzenia łącza. Wklej utworzone łącze do wiadomości e-mail lub opublikuj go w mediach społecznościowych.