Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Importowanie obrazów z aparatu/kamery do aplikacji Creators' App (przy użyciu smartfona)

  Można wyświetlać na smartfonie obrazy z karty pamięci aparatu/kamery (Creators' App) i przesyłać obrazy do smartfona. Do wybrania obrazów, które chcesz przesłać, możesz użyć aparatu/kamery lub smartfona. Tu objaśniamy sposób wybierania obrazów przy użyciu smartfona.
  Najpierw włącz aparat/kamerę.*
  * Aby aparat/kamera automatycznie włączały się po wybraniu w aplikacji opcji [View and Import] (Wyświetlanie i importowanie), wyświetl MENU aparatu/kamery i zmień ustawienie (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → [Łącz.pod.WYŁ.zas.] w aparacie/kamerze na [WŁ.].

  1. Otwórz w smartfonie aplikację Creators' App.
  2. Otwórz ekran Aparat i wybierz opcję [Wyślij i zaimportuj].
   • Smartfon i aparat/kamera połączą się przez Wi-Fi z wykorzystaniem łącza Bluetooth, a na ekranie aplikacji Creators' App pojawią się zdjęcia z aparatu/kamery.
   Ekran aparatu w aplikacji. Na dolnej połowie ekranu wyróżniona jest opcja
  3. Wybierz obrazy, które chcesz przesłać, po czym wybierz ikonę (przesyłania) u dołu ekranu, aby rozpocząć przesyłanie.
   Ekran aplikacji służący do wybierania obrazów do przesłania. U góry ekranu, od lewej, znajdują się elementy B, A i G, a pod nimi, również od lewej, elementy C, D, I i H. Jeszcze niżej znajduje się element E, a u dołu ekranu, pośrodku, element J.
   • A. Podłączony aparat/kamera
   • B. Powrót do ekranu Aparat.
   • C. Wybierz wszystko / Usuń zaznaczenie wszystkich
   • D. Data rejestracji
   • E. Obrazy w aparacie/kamerze: Wyświetla obrazy z karty pamięci w aparacie/kamerze. Stuknięcie pojedynczego obrazu powoduje jego wyświetlenie.
   • G. Ustawienia: Poniżej wymieniono najważniejsze funkcje: Wyświetlane elementy i zawartość zależą od używanego aparatu/kamery i smartfona.
    [Importuj ustawienia z aparatu]
    Rozmiar kopiow. obrazów
    Przy domyślnych ustawieniach przesyłane są obrazy o rozdzielczości 2M (2 megapiksele, około 2 milionów pikseli).
    Przycinanie wideo przy użyciu znacznika Shot Mark
    Przykładowo, po wybraniu ustawienia „15 sekund” wycinany i importowany jest fragment z 15 sekund przed znacznikiem ujęcia i po nim.
   • H. Filtr: Można filtrować wyświetlane obrazy.
   • I. Liczba obrazów w aparacie/kamerze
   • J. Przesyłanie: Powoduje przesłanie wybranych obrazów do smartfona.

  Przesyłanie z wyłączonego aparatu/kamery

  Kiedy aparat/kamera są wyłączone, można użyć funkcji zdalnego sterowania, aby je tymczasowo włączyć i za pomocą smartfona oglądać i przesyłać obrazy z aparatu/kamery. Jest to wygodne, ponieważ umożliwia oglądanie i przesyłanie, gdy aparat/kamera pozostają schowane w torbie.
  Skonfiguruj aparat/kamerę w opisany poniżej sposób, a następnie wybierz opcję [Wyślij i zaimportuj].

  • MENU → (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → [Łącz.pod.WYŁ.zas.] → [WŁ.]
  • MENU → (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Transfer/Zdalny] → [Fun. Zdal. sterow. PC] → [Zdalne ster. PC] → [WYŁ.]
  • MENU → (Sieć) → [Bluetooth] → [Funkcja Bluetooth] → [WŁ.]
  Ilustracja noszenia aparatu/kamery w plecaku i przesyłania zdjęć i filmów przy użyciu smartfona trzymanego w dłoni
  • Ta funkcja wykorzystuje łącze Bluetooth. Przed jej użyciem należy włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie.
  • Jeśli aparat/kamera są włożone do przedmiotu wykonanego z pewnych materiałów, takich jak metal, funkcja ta może nie działać.