Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Importowanie obrazów z aparatu/kamery do aplikacji Creators' App (przy użyciu aparatu/kamery)

  Można przesyłać obrazy z karty pamięci aparatu/kamery do smartfona (Creators' App). Do wybrania obrazów, które chcesz przesłać, możesz użyć aparatu/kamery lub smartfona. Tu objaśniamy sposób wybierania obrazów przy użyciu aparatu/kamery.

  • ikona smartfona: czynność wykonywana w smartfonie
  • ikona aparatu: czynność wykonywana w aparacie/kamerze
  1. aparatNaciśnij przycisk (odtwarzania) aparatu/kamery, aby przełączyć aparat/kamerę w tryb odtwarzania.
  2. aparatNaciśnij przycisk (przesyłania).
   • Jeśli nie możesz użyć przycisku przesyłania ze względu na ustawienia przycisku własnego, wybierz MENU → (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → [Wyb.na urz.f.i wyś.].
  3. aparatWybierz obrazy, które chcesz przesłać.
  4. smartfonOtwórz w smartfonie aplikację Creators' App.
  5. smartfonKiedy pojawi się komunikat [Rozpoczyna importowanie obrazów.], wybierz [OK].
   • Smartfon i aparat/kamera połączą się przez Wi-Fi z wykorzystaniem łącza Bluetooth, a na ekranie aplikacji Creators' App pojawią się przesyłane obrazy.
  • Przy domyślnych ustawieniach przesyłane fotografie mają rozmiar 2M (2 megapiksele, około 2 milionów pikseli), a w przypadku filmów przesyłane są pliki proxy. Aby zmienić ustawienia, wykonaj odpowiednie czynności po wybraniu opcji MENU → (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → ekran [Poł. ze smartfon.].