Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Zdalne zdjęcia

  Aplikacja Creators' App może pełnić funkcję pilota do zdalnego sterowania aparatem/kamerą.

  • ikona smartfona: czynność wykonywana w smartfonie
  • ikona aparatu: czynność wykonywana w aparacie/kamerze
  1. ikona aparatuNajpierw połącz aparat/kamerę z aplikacją i włącz zasilanie.
  2. ikona smartfonaW aplikacji Creators' App otwórz ekran Aparat, po czym wybierz opcję [Zdalne rejestrowanie].
   • Smartfon i aparat/kamera połączą się przez Wi-Fi z wykorzystaniem łącza Bluetooth, a na ekranie smartfona pojawi się ekran zdjęć (podgląd na żywo) przesyłany z aparatu/kamery.
   Ekran Aparat w aplikacji. Wyróżniona jest opcja zdalnych zdjęć i ikona ekranu Aparat pośrodku dolnej części ekranu.
  3. ikona smartfonaObsługuj aparat/kamerę i rejestruj obrazy przy użyciu ekranu zdjęć.
   Ekran zdalnych zdjęć w aplikacji. Na samej górze ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A, B, H i I. Powyżej środka widać rejestrowany obraz. W połowie wysokości, po lewej znajdują się elementy C i D, a po prawej elementy J, K i L. Poniżej środka znajduje się element E. Na samym dole, od lewej do prawej, znajdują się elementy F, G, N i M.
   • A. Powrót do ekranu Aparat.
   • B. Trwa zapis obrazu
   • C. Blokada ekspozycji
   • D. Nośnik i pozostała pojemność
   • E. Panel sterowania: Wybierz żądany parametr i nastaw jego wartość
   • F. MENU: Zapoznaj się z punktem „Ustawienia w menu” w dalszej części
   • G. Przycisk spustu migawki
    Przycisk spustu migawki Zdjęcia pojedyncze
    Przycisk spustu migawki do zdjęć seryjnych Zdjęcia seryjne: Przesunięcie suwaka w lewo powoduje wciśnięcie i zablokowanie przycisku spustu migawki.
    Czerwony przycisk nagrywania filmu Rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania filmu
   • H. Obrót podglądu na żywo
   • I. Funkcje dotykowe (tylko w pewnych aparatach/kamerach)
    • Ikona ustawiania ostrości dotykiem: Gotowość do ustawiania ostrości dotykiem
    • Ikona wyłączania ustawiania ostrości dotykiem: Wyłączanie ustawiania ostrości dotykiem.
    • Ikona śledzenia uruchamianego przez dotyk: Gotowość do śledzenia uruchamianego przez dotyk
    • Ikona wyłączania śledzenia uruchamianego przez dotyk: Wyłączanie śledzenia uruchamianego przez dotyk.
    • Ikona funkcji „Automatyczna ekspozycja dotykiem”: Tryb gotowości funkcji „Automatyczna ekspozycja dotykiem”
    • Ikona wyłączania funkcji „Automatyczna ekspozycja dotykiem”: Wyłączanie funkcji „Automatyczna ekspozycja dotykiem”
   • J. Wykonywanie czynności związanych z zoomem
    • Ikona zaprogramowanych ustawień zoomu: Zaprogramowane ustawienia zoomu
    • W/T: Sterowanie zoomem
   • K. Proporcje obrazu, rozmiar fotografii, stan naładowania akumulatora
   • L. Obsługa dotykowa, tryb lustrzany i uzyskiwanie informacji o położeniu
   • M. DISP: Zmienianie trybu wyświetlania
   • N. AEL: Blokowanie ekspozycji
  • Przy domyślnych ustawieniach rejestrowane obrazy są zapisywane na karcie pamięci w aparacie/kamerze, a do aplikacji Creators' App przesyłany jest przekształcony obraz o rozdzielczości 2M (2 megapiksele, około 2 milionów pikseli). Wybierając z menu aparatu/kamery opcje (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → [Ust. zdal. fotograf.], można zmienić miejsce zapisu i rozmiar obrazu.
  • Filmy nagrane przy użyciu funkcji zdalnych zdjęć nie są przesyłane do aplikacji Creators' App.

  Ustawienia w menu

  Menu umożliwia wybór ustawień poniższych parametrów. Poniżej podany jest przykład. Możliwość użycia poszczególnych opcji zależy od aparatu/kamery.

  [Format pliku]
  Określ format pliku rejestrowanych fotografii. Aby skonfigurować ustawienia przesyłania obrazu, wybierz w aparacie/kamerze MENU → (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] lub [Poł. ze smartfon.] → [Ust. zdal. fotograf.].
  [Konfiguracja sposobu używania pokrętła trybu]
  Po zmianie tego ustawienia na [Obsługa w aplikacji] przestają działać pokrętła na podłączonych aparatach/kamerach. Do obsługi aparatu/kamery używaj aplikacji. Przy wybranym ustawieniu [Obsługa elementami z boku aparatu] należy skonfigurować w aparacie/kamerze funkcję pokrętła aparatu/kamery.
  [Zapisz i zastosuj ustawienia]
  Ustawienia aparatu/kamery można zapisać w aplikacji Creators' App i w razie potrzeby zastosować w aparacie/kamerze. Ustawienia te można również stosować do innych egzemplarzy tego samego modelu aparatu/kamery. (Zapoznaj się z punktem „Zapisz i zastosuj ustawienia”)
  [Zapisz i zastosuj ustawienia FTP]
  Ustawienia FTP aparatu/kamery można zapisać w aplikacji Creators' App i w razie potrzeby zastosować w aparacie/kamerze. Ustawienia te można również stosować do innych egzemplarzy tego samego modelu aparatu/kamery. (Zapoznaj się z punktem „Zapisz i zastosuj ustawienia”)
  [Obraz przeglądu]
  To ustawienie określa, czy wykonane zdjęcie ma się pojawić na ekranie smartfona.
  [Informacje o lokalizacji]
  Geotaguj obrazy rejestrowane zdalnie i zapisywane w smartfonie przy użyciu usług lokalizacji w smartfonie.
  Aby dodawać informacje o położeniu do obrazów na karcie pamięci aparatu/kamery, wybierz opcje [Ustawienia] → [Powiązanie informacji o lokalizacji] na ekranie aparatu/kamery. (Więcej informacji podano w punkcie „Obsługa aparatów i kamer za pomocą aplikacji Creators' App”)
  [Wyróżnienie ekranu nagrywania]
  Można uwydatnić ekran zdjęć podczas nagrywania filmu, uzyskując wyraźne przejście między trybami nagrywania i czuwania.
  [Tryb lustrzany]
  Zawartość ekranu podglądu można odbić poziomo. Funkcja ta przydaje się, gdy robisz zdjęcia aparatem wycelowanym w swoją stronę.