Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Łączenie aparatu/kamery z aplikacją Creators' App

  Połącz aparat/kamerę z aplikacją Creators' App.

  • Wykonaj w aplikacji Creators' App poniższe czynności, aby przeprowadzić parowanie. Do ustanowienia połączenia z aparatem/kamerą nie można użyć ustawień parowania w smartfonie.
  • Wygląd zależy od używanego smartfona.

  Przejście z aplikacji Imaging Edge Mobile na aplikację Creators' App
  Jeśli aktualizacje oprogramowania systemowego aparatu/kamery uniemożliwiają korzystanie z obecnej aplikacji Imaging Edge Mobile, konieczne jest przejście na aplikację Creators' App.
  Modele, których dotyczy informacja: ILCE-7RM5 (wersja 2.00 lub nowsza), ILCE-7M4 (wersja 2.00 lub nowsza), ILME-FX3 (wersja 3.00 lub nowsza), ILME-FX30 (wersja 2.00 lub nowsza)

  • Sprawdź, czy ikona aplikacji Imaging Edge Mobile ma wygląd (wersja 7.7.2 lub nowsza). Jeśli ikona wygląda inaczej, zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji i ją uruchom.
  • Jeśli używasz iPhone’a/iPada, po aktualizacji aparatu/kamery zrestartuj iPhone/iPad (wyłącz zasilanie i włącz je na nowo), a następnie połącz aparat/kamerę z aplikacją Creators' App.

  Samouczek filmowy (Jak połączyć aparat/kamerę z aplikacją Creators' App)

  • ikona smartfona: czynność wykonywana w smartfonie
  • ikona aparatu: czynność wykonywana w aparacie/kamerze
  1. ikona smartfonaUruchom aplikację Creators' App i wybierz opcję [Połącz z aparatem].
   • Jeśli aplikacja Creators' App była wcześniej włączona z innym aparatem/kamerą, otwórz ekran (Aparaty) i wybierz ikonę (Dodaj podłączony aparat/kamerę) w prawym górnym rogu.
   Ekran główny aplikacji. U góry wyświetlany jest komunikat [Połącz z aparatem].
  2. ikona smartfonaNa ekranie [Połącz z aparatem] wybierz opcję [Dalej], po czym postępuj według instrukcji na ekranie.
   • Teraz pojawi się prośba o wyrażenie zgody na dostęp do informacji o położeniu itp. Informacje te są potrzebne do połączenia, zatem zaznacz wszystkie elementy.
  3. ikona aparatuKiedy w aplikacji Creators' App pojawi się komunikat [Przygotowanie do połączenia (aparat)], wybierz z menu aparatu opcje (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC] → [Poł. ze smartfonem].
   • Jeśli pierwszy raz włączasz nowo kupiony aparat/kamerę, pomiń tę czynność i przejdź do czynności ④.
   • Jeśli w trakcie procesu pojawi się komunikat [Bluetooth" na "Włączone"?], stuknij [OK], aby włączyć funkcję Bluetooth.
  4. ikona smartfonaKiedy w aplikacji Creators' App pojawi się komunikat [Wybierz aparat, z którym chcesz nawiązać połączenie], wybierz aparat/kamerę.
  5. ikona aparatuKiedy na aparacie/kamerze pojawi się pytanie [Zezwalać na połączenie ze smartfonem?], wybierz [OK].
  6. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez smartfon i aparat/kamerę, wykonaj poniższe czynności dotyczące aparatu/kamery, aby ustanowić połączenie (przez Bluetooth).
   Jeśli używasz aparatu ILCE-9M3/7CR/7CM2/6700/ZV-E1/ZV-1M2/ILX-LR1 i iPhone’a/iPada Jeśli używasz iPhone’a/iPada z modelami innymi niż wymienione powyżej lub jeśli używasz urządzenia z systemem Android
  7. ikona smartfonaSprawdź datę, godzinę i inne ustawienia na ekranie [Początkowe ustawienia aparatu]. Jeśli są prawidłowe, wybierz [Użyj powyższych ustawień].
   • Ze smartfona do aparatu/kamery przesłane zostaną data, godzina i inne informacje.

  Operacja ta kończy proces parowania Bluetooth. Kiedy ustanowisz połączenie Bluetooth, od następnego razu połączenie będzie następować automatycznie.
  Oprócz tego, do przesyłania obrazów i sterowania aparatem/kamerą wymagane jest połączenie Wi-Fi. Połączenie przez Wi-Fi następuje automatycznie. (Zapoznaj się z artykułem „Obsługa aparatów i kamer za pomocą aplikacji Creators' App (ekran Aparaty)”)