Korzystanie z usługi Discover

  Odkryj to usługa sieciowa dla twórców materiałów wizualnych dostępna w serwisie Creators' Cloud Web lub aplikacji Creators' App. Zarejestrowany lub zmontowany materiał można udostępniać innym użytkownikom z całego świata. Można także przeglądać prace innych twórców.

  • Do przeglądania takich prac nie jest wymagane członkostwo Creators' Cloud. Jeśli jednak chcesz „polubić” jakieś prace lub obserwować twórców, musisz się zarejestrować, zalogować i utworzyć profil.
  • Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

  Aby uzyskać dostęp do usługi Discover, wybierz opcję (Odkryj) w serwisie Creators' Cloud Web lub aplikacji Creators' App.

  Creators' Cloud Web
  Ekran Creators' Cloud Wyróżniona jest opcja „Odkryj” w lewym górnym rogu.
  Creators' App
  Ekran Creators' App Wyróżniona jest opcja „Odkryj” w prawym dolnym rogu.

  Galeria

  Wybierz opcję [Galeria] u góry, aby wyświetlić polecany Projekt. O projekcie należy myśleć jak o przygotowanym przez twórcę albumie ze zdjęciami, filmami i linkami (do YouTube, Vimeo itp.). Zarządzanie tymi wszystkimi treściami odbywa się w ramach projektu.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud U góry ekranu, od lewej do prawej, znajdują się elementy A, D, B, i C, a u dołu ekranu - element E.
  • A. Galeria: Pokazuje wyróżnione i polecane projekty, jak również projekty obserwowanych twórców. Rekomendowane prace mogą być również wyświetlane w zależności od posiadanego sprzętu i gatunku fotografii w ustawieniach na ekranie edycji profilu. (Zapoznaj się z punktem „Edycja profilu”)
  • B. Powiadomienia: Pokazuje powiadomienia.
  • C. Informacje o użytkowniku: Pokazuje Informacje o użytkowniku i Moje Studio.
  • D. Utwórz Projekt: Tworzy nowy Projekt. (Zapoznaj się z punktem „Utwórz Projekt”)
  • E. Polecany Projekt: Wybierz, aby otworzyć określony Projekt, w którym można przeglądać poszczególne obrazy ujęte w Projekt. Wybierz obraz do wyświetlenia w trybie wyświetlania obrazów pojedynczych.

  Odkrywaj

  Wybierz opcję [Odkrywaj] u góry, aby wyszukiwać lub przeglądać projekty innych twórców. Wybór obrazu projektu powoduje otwarcie tego projektu. Wybór nazwiska twórcy spowoduje przejście do obszaru Moje Studio danego twórcy.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud Wyróżniona jest opcja „Odkrywaj” w lewym górnym rogu.

  Po otwarciu projektu można dodawać polubienia i zakładki do znajdujących się w nim obrazów.

  Ikona „Lubię to” i ikona zakładki w usłudze Discover
  • Usługa Discover nie pozwala na pobieranie obrazów.

  Artykuły

  Wybierz opcję [Artykuły] u góry, aby przeglądać wywiady z twórcami, wskazówki dotyczące produkcji i inne materiały.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud. Wyróżniona jest opcja „Artykuły” w lewym górnym rogu.

  Edycja profilu

  Profile można tworzyć z poziomu usługi Moje Studio. Aby publikować treści, dodawać „polubienia” do prac lub obserwować twórców, należy utworzyć profil. W wariancie minimum można utworzyć profil, podając jedynie pseudonim.

  Ekran edycji profilu w usłudze Discover
  Elementy dostępne dla wszystkich. Przełącznik znajduje się po prawej stronie. Udostępniony
  Elementy prywatne. Przełącznik znajduje się po lewej stronie. Prywatny

  Utwórz Projekt

  Zarządzanie wszystkimi powiązanymi treściami odbywa się w ramach projektu.
  Aby wyświetlić ekran tworzenia koncepcji Projekt, wybierz opcję [Utwórz Projekt] w prawym górnym rogu. Aby dodać pliki z obrazami, skorzystaj z jednego ze sposobów opisanych w sekcji A. Wprowadź Tytuł, Opis i inne dane w sekcji B, po czym wybierz opcję C [Prześlij Projekt] w prawym dolnym rogu, aby przesłać projekt.
  Przesłane projekty są zamieszczane w obszarze Moje Studio i stają się widoczne dla innych twórców.

  Panel tworzenia projektu w usłudze Discover A znajduje się po lewej stronie ekranu. Panel B znajduje się po prawej stronie nazwy ekranu. Przycisk C znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.
  • Aby w projekcie były automatycznie wyświetlane dane Exif fotografii, włącz opcję [Informacje o ustawieniach aparatu].
  • Do projektu można dodać maksymalnie 20 elementów. Jeśli chodzi o ograniczenia rozmiarów dodawanych treści, maksymalny rozmiar fotografii wynosi 5 GB, a maksymalna długość filmu — 20 minut. Ilość miejsca na publikowane pliki zależy od planu subskrypcji, który obejmuje pulę miejsca w usługach Discover i Creators' Cloud. Jeśli chodzi o dodawanie linków do nagrań na YouTube lub Vimeo, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących rozmiaru pliku lub czasu odtwarzania.
  • Można publikować obrazy przesłane do usługi Creators' Cloud, pamiętając jednak, że w usłudze Creators' Cloud nie jest automatycznie tworzony folder Moje Studio.
  • Przesłane obrazy będą skalowane i w inny sposób modyfikowane na potrzeby poprawnego wyświetlenia w projekcie. W rezultacie mogą wystąpić pewne różnice w jakości obrazu w stosunku do oryginału.

  Moje Studio

  Możesz edytować swój profil i wyświetlić listę Projekt oraz zakładki.
  Ekran Informacje o użytkowniku w usłudze Odkryj. Wyróżnione są ikony 
Informacje o użytkowniku i Moje Studio.