Użycie usługi Discover

  Odkryj to usługa networkingowa dla twórców dostępna w serwisie Creators' Cloud Web i aplikacji Creators' App. Nakręcony lub wyprodukowany materiał można udostępniać innym użytkownikom z całego świata; można także przeglądać prace innych twórców.

  • Do przeglądania takich prac nie jest wymagane członkostwo Creators' Cloud. Jeśli jednak chcesz „polubić” jakieś prace lub obserwować twórców, musisz zarejestrować się, zalogować i utworzyć profil.
  • Dostępność tej usługi zależy od kraju/regionu.

  Aby użyć usługi Discover, wybierz opcję (Discover) w serwisie Creators' Cloud Web lub aplikacji Creators' App.

  Creators' Cloud Web
  Ekran Creators' Cloud. Wyróżniona jest opcja „Discover” w lewym górnym rogu.
  Creators' App
  Ekran Creators' App. Wyróżniona jest opcja „Discover” w prawym dolnym rogu.

  Galeria

  Wybierz opcję [Galeria], aby wyświetlić polecany Projekt. O projekcie należy myśleć jak o przygotowanym przez twórcę albumie ze zdjęciami, filmami i linkami (do YouTube, Vimeo itp.). Zarządzanie tymi wszystkimi treściami odbywa się w ramach projektu.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud.
  • A. Galeria: Pokazuje polecany Projekt.
  • B. Powiadomienia: Pokazuje powiadomienia.
  • C. Informacje o użytkowniku: Pokazuje Informacje o użytkowniku i Moje Studio.
  • D. Utwórz Projekt: Tworzy nowy Projekt. (Zapoznaj się z punktem „Utwórz Projekt”)
  • E. Polecany Projekt: Wybierz, aby otworzyć określony Projekt, w którym można przejrzeć każdy obraz Projekt. Wybierz obraz, aby wyświetlić go pojedynczo.

  Odkrywaj

  Wybierz opcję [Odkrywaj] u góry, aby wyszukiwać lub przeglądać projekty innych twórców. Wybór obrazu projektu powoduje otwarcie tego projektu. Wybór nazwy twórcy powoduje przejście do obszaru My Studio tego twórcy.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud. Wyróżniona jest opcja

  Po otwarciu projektu można dodawać polubienia i zakładki do znajdujących się w nim obrazów.

  • Usługa Discover nie pozwala na pobieranie obrazów.

  Artykuły

  Wybierz opcję [Artykuły] u góry, aby przeglądać wywiady z twórcami, wskazówki dotyczące produkcji i inne materiały.

  Ekran Discover w usłudze Creators' Cloud. Wyróżniona jest opcja

  Edycja profilu

  Profile można tworzyć w usłudze My Studio. Jeśli chcesz publikować treści, „polubić” jakieś prace lub obserwować twórców, musisz utworzyć profil. W wariancie minimum możesz utworzyć profil zawierający jedynie pseudonim.

  Ekran edycji profilu w usłudze Discover
  Elementy dostępne dla wszystkich. Przełącznik jest przestawiony na prawo. Udostępniony
  Elementy prywatne. Przełącznik jest przestawiony na lewo. Prywatny

  Utwórz Projekt

  Zarządzanie wszystkimi powiązanymi treściami odbywa się w ramach projektu.
  Aby wyświetlić ekran tworzenia Projekt, wybierz opcję [Utwórz Projekt] w prawym górnym rogu. Aby dodać pliki z obrazami, skorzystaj z jednego ze sposobów opisanych w sekcji A. Wprowadź Tytuł, Opis i inne dane w sekcji B, po czym wybierz opcję C [Zapisz] w prawym dolnym rogu, aby przesłać projekt.
  Przesłane projekty są zamieszczane w obszarze My Studio i stają się widoczne dla innych twórców.

  Ekran tworzenia projektu w usłudze Discover, z elementem A w prawym górnym rogu, B po lewej, C po prawej, a D w prawym dolnym rogu.
  • Aby w projekcie były automatycznie wyświetlane dane Exif fotografii, włącz opcję [Informacje o ustawieniach aparatu].
  • Do projektu można dodać maksymalnie 20 elementów. Jeśli chodzi o ograniczenia rozmiarów dodawanych treści, maksymalny rozmiar fotografii wynosi 5 GB, a maksymalna długość filmu — 20 minut. Ilość miejsca na publikowane pliki zależy od planu subskrypcji, który obejmuje pulę miejsca w usługach Discover i Creators' Cloud. Jeśli chodzi o dodawanie linków do nagrań na YouTube lub Vimeo, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących rozmiaru pliku lub czasu odtwarzania.
  • Można publikować obrazy przesłane do usługi Creators' Cloud, pamiętając jednak, że w usłudze Creators' Cloud nie jest automatycznie tworzony folder Moje Studio.
  • Przesłane obrazy będą skalowane i w inny sposób modyfikowane na potrzeby poprawnego wyświetlenia w projekcie. W rezultacie mogą wystąpić pewne różnice w jakości obrazu w stosunku do oryginału.

  Moje Studio

  Możesz edytować swój profil i wyświetlić listę Projekt oraz zakładki.
  Ekran CA0065 w usłudze CA0044. Wyróżniona jest są ikona CA0065 i CA0063.