ZV-1F: Przełączanie Rozmywanie tła

  Aby przełączyć efekt Rozmywanie tła (Nieostre/Wyraźne), naciśnij przycisk Rozmywanie tła (A). Jeśli używasz sprzedawanego oddzielnie uchwytu do zdjęć GP-VPT2BT, możesz wykonać tę samą czynność przyciskiem C1 (B).
  Informacje na temat parowania Bluetooth z uchwytem GP-VPT2BT podano w części Użycie dodatkowego uchwytu do zdjęć.

  Kiedy ekran LCD aparatu jest obrócony w stronę użytkownika, przycisk
   Na uchwycie GP-VPT2BT z elementami sterującymi zwróconymi w stronę użytkownika przycisk „C” (B) znajduje się w lewym dolnym rogu.

  Obraz rejestrowany po przełączeniu Rozmywanie tła

  Zdjęcie
  (Nieostre): Wymusza utrzymywanie maksymalnego otwarcia przysłony
  Zdjęcie
  (Wyraźne): Wymusza ustawienie przysłony na F5.6

  Aby przywrócić normalny tryb zdjęć i początkową wartość przysłony, naciśnij przycisk Przycisk Zdjęcie/Film/S&Q. Szczegóły podano na następującej stronie.

  Rozmywanie tła

  Uwaga: Do przycisku C1 można przypisać inną funkcję.

  Korzystanie z przycisków C (własne)


  Wszystkie użyte tu obrazy mają wyłącznie charakter poglądowy.