Identyfikator artykułu : 00281539 / Ostatnia modyfikacja : 03.08.2022Drukowanie

Przeniesienie aplikacji „Zestaw słuch. Bluetooth SBH56” z serwisu Google Play do witryny pomocy technicznej Sony w listopadzie 2022 r.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Dziękujemy za wierność produktom Sony.

    W listopadzie 2022 r. z serwisu Google Play zniknie aplikacja „Zestaw słuch. Bluetooth SBH56”. Aplikację tę będzie można pobrać z witryny pomocy technicznej Sony.