Identyfikator artykułu : 00280449 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2022Drukowanie

Postępowanie w przypadku błędu „Failed to start PVR. Disc is not ready” (Niepowodzenie uruchamiania PVR. Brak gotowości dysku)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Pojawienie się błędu „Failed to start PVR. Disc is not ready” (Niepowodzenie uruchamiania PVR. Brak gotowości dysku) może oznaczać, że dysk twardy jest zarejestrowany jako wewnętrzna pamięć lub został sformatowany przy użyciu innego telewizora. Modele, których dotyczy ten artykuł, nie narzucają jednak wymogu formatowania dysku twardego w celu nagrywania. Możesz podłączyć dysk twardy do dowolnego portu USB, wybrać żądany kanał telewizji cyfrowej i nacisnąć przycisk REC na pilocie w celu rozpoczęcia nagrywania.

  Jeśli dysk twardy jest sformatowany jako wewnętrzna pamięć telewizora

  1. Użyj przycisku Szybkie ustawienia (z ikoną koła zębatego) na pilocie i przejdź do opcji Ustawienia urządzenia Pamięć → wybierz podłączony dysk twardy
  2. Wybierz opcję Wykasuj dane i sformatuj jako pamięć wymienną
  3. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową aplikacji
  4. Wybierz opcję Przenieś dane do innej pamięci
  5. Wybierz opcję Wewnętrzna pamięć (nastąpi przeniesienie danych)
  6. Po przeniesieniu aplikacji wybierz opcję Format
  7. Kiedy pojawi się komunikat OK, możesz wybrać żądany kanał telewizji cyfrowej i nacisnąć przycisk REC na pilocie w celu rozpoczęcia nagrywania.

  Jak użyć funkcji Tryb przełączania czasowego w telewizorze

  1. Użyj przycisku Szybkie ustawienia (z ikoną koła zębatego) na pilocie
  2. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół
  3. Przejdź na prawo i wybierz opcję Tryb przełączania czasowego
  4. Włącz funkcję Tryb przełączania czasowego, jeśli jeszcze nie jest włączona
  5. Wybierz żądany kanał telewizji cyfrowej
  6. Naciśnij przycisk Pause na pilocie
  7. Na ekranie Konfiguracja dysku wybierz opcję Automat. Utworzone zostaną pliki przełączania czasowego i przetestowana zostanie szybkość dysku twardego
  8. Kiedy pojawi się komunikat Ukończono, z powrotem włącz kanał telewizji cyfrowej i naciśnij przycisk Pause, aby wstrzymać program

  Jak sformatować dysk twardy przy użyciu komputera

  Jeśli dysk twardy został sformatowany przy użyciu innego telewizora, możesz go sformatować przy użyciu komputera.

  1. Podłącz dysk twardy do komputera z systemem Windows.
  2. W polu wyszukiwania Windows wpisz Zarządzanie, po czym wybierz opcję Zarządzanie komputerem
  3. Wybierz opcję Zarządzanie dyskami (w sekcji Magazyn)
  4. Wybierz podłączony dysk twardy, który chcesz sformatować. Właściwy dysk ustalisz, odłączając go i podłączając na nowo.
  5. Kliknij dysk, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń wolumin. Powtórz tę czynność dla wszystkich partycji. Po zakończeniu dysk zostanie oznaczony jako Nieprzydzielone
  6. Kliknij dysk, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Nowy wolumin prosty
  7. Uruchomi się kreator. Wykonaj wszystkie czynności. Pozostaw wszystkie wartości domyślne bez zmiany. Jako system plików wybierz NTFS.
  8. Kiedy pojawi się komunikat Zdrowy (Partycja podstawowa), dysk twardy ma format rozpoznawalny dla telewizora
  9. Podłącz dysk twardy do dowolnego portu USB telewizora
  10. Naciśnij przycisk REC na pilocie, aby rozpocząć nagrywanie lub zaplanować nagrania