Identyfikator artykułu : 00281498 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Nie działa ustawienie automatycznego wyłączania słuchawek INZONE

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Power Off) uaktywnia się po 5 minutach, gdy słuchawki INZONE nie są podłączone do urządzenia gamingowego (komputera lub konsoli PlayStation5) lub dowolnego urządzenia Bluetooth (np. smartfona) i nie są używane. Funkcja Auto Power Off nie uaktywni się natomiast w następujących warunkach:

    • Gdy słuchawki są połączone z konsolą PlayStation 5 przez nadajnik-odbiornik USB i konsola przejdzie w Tryb spoczynku. W takiej sytuacji należy wyłączyć słuchawki ręcznie lub odłączyć nadajnik-odbiornik USB.
    • Gdy słuchawki są ładowane.

    Uwaga: Zmianę czasu do aktywacji funkcji Auto Power Off i jej wyłączenie umożliwia program INZONE Hub.