Identyfikator artykułu : 00279582 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2022Drukowanie

Jak zrobić prawidłowe zdjęcie ekranu Informacje o systemie

  Potrzebujemy zdjęcia całego telewizora z ekranem Informacje o systemie, na którym wyraźnie widać model, numer seryjny i identyfikator urządzenia:

  Jak przejść do ekranu Informacje o systemie:

  a, pilot zdalnego sterowania z przyciskiem HELP

  1. Naciśnij przycisk "HELP" na pilocie.
  2. Na ekranie telewizora przejdź w dół do pozycji "Status & Diagnostyka" w lewym menu i naciśnij OK.
  3. Po prawej stronie ekranu przejdź na dół do pozycji "Informacje o systemie" i naciśnij OK.
  4. Pojawi się ekran Informacje o systemie. Znajdziesz tu numer seryjny, identyfikator urządzenia i nazwę modelu. To jest ekran telewizora, który należy sfotografować.

  b, pilot zdalnego sterowania bez przycisku HELP

  Jeśli nie widzisz przycisku HELP na swoim pilocie, wykonaj poniższe kroki, aby się tam dostać:

  1. Naciśnij przycisk "Ustawienia" na pilocie (ikona koła zębatego)

  2. W menu szybkich ustawień, które się pojawiło, przejdź w lewo do 'Settings' i wciśnij OK

  3. Przejdź w dół do "Pomoc i opinie" i wciśnij OK

  4. Wybierz "Pomoc" i naciśnij OK

  5. Na ekranie telewizora przejdź w dół do 'Status i diagnostyka' w lewej pozycji menu i naciśnij OK

  6. Przejdź w dół po prawej stronie ekranu do "Informacje o systemie" i naciśnij OK

  7. Pojawia się ekran informacji o systemie. Tutaj znajduje się numer seryjny, ID urządzenia i nazwa modelu. To jest ekran telewizora, który należy sfotografować.

  Dobry obraz ekranu Informacje o systemie, który zostanie zaakceptowany:

  - musi być widoczny cały ekran telewizora, a także fragment tła
  - telewizor musi wyświetlać ekran informacji o systemie z numerem seryjnym, identyfikatorem urządzenia i numerem modelu

   

  Zdjęcia, które nie będą akceptowane:

  - Poniższe zdjęcia nie będą akceptowane, ponieważ nie są wyświetlane na pełnym ekranie urządzenia telewizyjnego:

  - Zdjęcia tylnej części telewizora nie będą akceptowane:

  - Zdjęcia ekranu Statusu nie będą akceptowane:

  - Zdjęcia ekranów O programie i Status nie będą akceptowane:

  - Zdjęcia pudełka z telewizorem nie będą akceptowane:

  W jakim formacie należy przesyłać dokumenty?

  Prosimy używać wyłącznie plików w formacie pdf, png, jpeg lub jpg oraz o nazwie pliku, która nie zawiera żadnych znaków specjalnych oprócz kropki przed rozszerzeniem pliku.

  Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące rozmiaru przesyłanych dokumentów?

  Rozmiar pojedynczego pliku może wynosić maksymalnie 5 MB. Łącznie można przesłać do 10 MB.