Identyfikator artykułu : 00270962 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2021Drukowanie

SAR i słuchawki

    Co to jest SAR?

    SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli swoiste tempo pochłaniania energii, określa szybkość pochłaniania energii radiowej przez głowę lub tułów człowieka używającego urządzenia bezprzewodowego. SAR mierzy się w watach na kilogram (W/kg). Parametr ten jest stosowany w wytycznych dotyczących ekspozycji na częstotliwości radiowe. Urządzenia nadające fale radiowe o bardzo małej mocy spełniają poziom wyłączenia z badań SAR ze względu na małą moc, określony w normach europejskich i międzynarodowych.

    Czy dotyczy to moich słuchawek bezprzewodowych?

    Słuchawki Sony przesyłają dane z użyciem technologii o małej mocy (np. Bluetooth Low Energy). Ze względu na małą moc używanych fal radiowych takie urządzenia są zwolnione z pomiarów SAR i dlatego nie jest podana wartość SAR.

    Przestrzeganie zasad ekspozycji na pola elektromagnetyczne (EMF) gwarantują normy europejskie i międzynarodowe. Na słuchawkach znajduje się znak CE. Oznacza on, że urządzenie spełnia określone przepisy prawa, w tym wymagania zasadnicze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.